Prislistor och byggtjänster

Pris på tomter, bygglov och anslutningar för egnahemshus hittar du här. Mer information finns på serviceleverantörens webbplats. Nere på sidan finns även en länk till en lista på lokala byggtjänster.

Bygglov:

Länk till byggnadstaxan för byggnadstillsynen i Lovisa stad

Vatten- och avloppsanslutningar:

Vattenanslutning: 1 999,79€

Avloppsanslutning: 6 x bostadsytan x 3,33€

Mer information på Affärsverket Lovisa Vattens webbplats.

Elanslutning:

Zon I 3×25 A: 2 700€ (den vanligaste elanslutningen för småhus)

Zon I 3×35 A: 3 790€

Mer information på Kymmendalens El Ab:s webbplats.

Fiberanslutning:

Då du tar en fiberanslutning till fastigheten får du både en fast bredbandsanslutning och kabeltv.

Egnahemshus, bostäder i parhus och flytande hus

Installationsavgift: Topperbjudande för bostadsmässobyggaren! Installationsavgift 490 € (norm. 1 490 €).

  • På nybyggesområden dras fiberkabeln ända till tomtgränsen, varifrån byggaren/entreprenören drar kabeln till fastigheten i samband med husets andra kabeldragningar.

Anslutningsavgift: Medlemmar 0€. Icke-medlemmar 310€.

  • Då du ansluter dig till fibernätet, lönar det sig samtidigt att anhålla om medlemskap i LPOnet Osk Anl. Som medlem får du förutom en gratis anslutningsavgift även varje månad 20% rabatt på FiberHem-/FiberWebb -paketets månadsavgift. För att bli medlem i andelslaget anhåller du om medlemskap och skaffar en andel i andelslaget för 500€.

Husbolag och företag: fråga mera om bostadsmässobyggarens skräddarsydda topperbjudande!

Mer information på LPOnet Osk Anl webbplats.

Byggtjänster:

Lokala företag som erbjuder byggtjänster (listan sammanställd av Lovisa Företagare) på finska

Rätt till ändringar förbehålls.