Prislistor och byggtjänster

Pris på tomter, bygglov och anslutningar för egnahemshus hittar du här. Mer information finns på serviceleverantörens webbplats. Nere på sidan finns även en länk till en lista på lokala byggtjänster.

Tomter på mässan:


Klicka på bilden för att se den större.

Bryggkonstruktionen för flytande hus

Bryggkonstruktionen till vilken de flytande husen kopplas, byggs av Lovisa stad som säljer den vidare för byggkostnader till ett fastighetsbolag som grundas. Ägarna av de flytande husen blir ägare till fastighetsbolaget genom att köpa upp aktierna i fastighetsbolaget. Fördelningen av aktierna enligt bilden (på finska).

Kostnaderna är i detta skede en uppskattning och preciseras då ansökningstiden för tomter är slut, men före underteckning av avtal då byggentreprenaden är konkurrensutsatt. Bilplatsernas och förrådens kostnader har också tagits i beaktande i kostnadsuppskattningarna. För underhåll och service av gemensamma områden uppbärs en månatlig avgift. Avgiften preciseras då ansökningstiden för tomterna är slut (uppskattning ca 70€/mån).

Kostnaderna kan bli lägre eller högre då de preciseras.

Att söka om en byggplats för ett flytande hus förpliktar inte att sluta avtal.

Bygglov:

Kostnad per byggnad vid nybygge: 320€ + 3,50€/m2. Dessutom tillkommer märkningen av plats och höjdläge till lovet samt platsgranskning 360€

Om grannar måste höras och kommunen gör det: 40€/granne

Jordvärme: 300€

Vatten- och avloppsanslutningar:

Vattenanslutning: 1 999,79€

Avloppsanslutning: 6 x bostadsytan x 3,33€

Mer information på Affärsverket Lovisa Vattens webbplats.

Elanslutning:

Zon I 3×25 A: 2 700€ (den vanligaste elanslutningen för småhus)

Zon I 3×35 A: 3 790€

Mer information på Kymmendalens El Ab:s webbplats.

Fiberanslutning:

Då du tar en fiberanslutning till fastigheten får du både en fast bredbandsanslutning och kabeltv.

Egnahemshus och bostäder i parhus

Installationsavgift: 1 490€ teller i rater utan extra kostnader från 17,74€/mån.

  • På nybyggesområden dras fiberkabeln ända till tomtgränsen, varifrån byggaren/entreprenören drar kabeln till fastigheten i samband med husets andra kabeldragningar.

Anslutningsavgift: Medlemmar 0€. Icke-medlemmar 310€.

  • Då du ansluter dig till fibernätet, lönar det sig samtidigt att anhålla om medlemskap i LPOnet Osk Anl. Som medlem får du förutom en gratis anslutningsavgift även varje månad 20% rabatt på FiberHem-/FiberWebb -paketets månadsavgift. För att bli medlem i andelslaget anhåller du om medlemskap och skaffar en andel i andelslaget för 500€.

Husbolag och företag: fråga offert.

Mer information på LPOnet Osk Anl webbplats.

Byggtjänster:

Lokala företag som erbjuder byggtjänster (listan sammanställd av Lovisa Företagare) på finska

Rätt till ändringar förbehålls.