Prislistor

Pris på tomter, bygglov och anslutningar för egnahemshus hittar du här. Mer information finns på serviceleverantörens webbplats.

Tomter på mässan:


Klicka på bilden för att se den större.

Bygglov:

Kostnad per byggnad vid nybygge: 320€ + 3,50€/m2. Dessutom tillkommer märkningen av plats och höjdläge till lovet samt platsgranskning 360€

Om grannar måste höras och kommunen gör det: 40€/granne

Jordvärme: 300€

Vatten- och avloppsanslutningar:

Vattenanslutning: 1 999,79€

Avloppsanslutning: 6 x bostadsytan x 3,33€

Mer information på Affärsverket Lovisa Vattens webbplats.

Elanslutning:

Zon I 3×25 A: 2 700€ (den vanligaste elanslutningen för småhus)

Zon I 3×35 A: 3 790€

Mer information på Kymmendalens El Ab:s webbplats.

Fiberanslutning:

Då du tar en fiberanslutning till fastigheten får du både en fast bredbandsanslutning och kabeltv.

Egnahemshus och bostäder i parhus

Installationsavgift: 1 490€ teller i rater utan extra kostnader från 17,74€/mån.

  • På nybyggesområden dras fiberkabeln ända till tomtgränsen, varifrån byggaren/entreprenören drar kabeln till fastigheten i samband med husets andra kabeldragningar.

Anslutningsavgift: Medlemmar 0€. Icke-medlemmar 310€.

  • Då du ansluter dig till fibernätet, lönar det sig samtidigt att anhålla om medlemskap i LPOnet Osk Anl. Som medlem får du förutom en gratis anslutningsavgift även varje månad 20% rabatt på FiberHem-/FiberWebb -paketets månadsavgift. För att bli medlem i andelslaget anhåller du om medlemskap och skaffar en andel i andelslaget för 500€.

Husbolag och företag: fråga offert.

Mer information på LPOnet Osk Anl webbplats.

Byggtjänster:

Lokala företag som erbjuder byggtjänster (listan sammanställd av Lovisa Företagare) på finska

Rätt till ändringar förbehålls.