Tonttihakuun liittyvä materiaali

Kuningattarenrannan pientalotonttien ja yhtiömuotoisten tonttien hakuaika on päättynyt.

Olemme koonneet Tonttihakuoppaan, joka on luettavissa ja ladattavissa tästä.

Tontin hakeminen

Messualueen tontteja saivat hakea yksityiset henkilöt, talotehtaat ja rakennusalan yritykset joko yksin tai yhdessä. Haettavana oli16 pientalotonttia, yhdeksän kelluvan talon tonttia ja yksi ryhmärakentamisen tontti. Tontin pystyi ostamaan tai vuokraamaan, mutta omarantaiset tontit olivat ainoastaan myytäviä. Vuosivuokra on viisi prosenttia tontin myyntihinnasta. Vuokratontin voi myös myöhemmin ostaa omakseen. Vuokrina maksettua summaa ei hyvitetä kauppahinnasta. Vuokratontin voi ostaa, kun rakentamisvelvoite on täytetty.

Mikäli tontteja jää lunastamatta ensimmäisessä haussa, jäljellä olevat tontit tulevat uudelleen haettavaksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tällä hetkellä vapaita tontteja ei ole.

Tonttihakemuksessa pyydettiin valitsemaan tonteista yksi päävaihtoehto ja kolme varavaihtoehtoa. Liitteet ja piirustukset esitettiin vain päävaihtoehdon tontista.

Tonttihakemus

Hakemuksen tuli sisältää seuraavat asiakirjat ja/tai selvitykset:

 • hakulomake huolellisesti täytettynä
 • tiivistelmä hankkeesta sekä siitä, miten teemat on huomioitu rakentamisessa
 • seuraavat luonnokset liitteinä
  • asemapiirros
  • pohjakaavio(t)
  • julkisivuluonnokset (minimissään kaksi julkisivua)
  • leikkauspiirros vaaditaan rantatonteista ja kelluvista taloista, ja suositellaan myös muihin kohteisiin
  • asemapiirrostasoinen pihasuunnitelmaluonnos, johon on luonnosteltu pihan eri toiminnot
 • suunnittelijat (myös valaistussuunnittelija nimettävä)
 • kustannusarvio.

Halutessaan sai hakemusta täydentää erilaisilla havainnekuvilla tai muilla ideaa selventävillä yksityiskohtaisemmilla kuvilla.

Hakemuksen jättäminen

Tonttihakemus tuli jättää 1.3.–30.4.2021 välisenä aikana.

Tontteja haettiin ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.

Paperisen hakemuksen sai toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti. Kuoreen piti merkitä ”Asuntomessualueen tonttihakemus”. Paperinen hakemus piti toimittaa liitteineen Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste Lovinfoon, osoite Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa, avoinna arkisin kello 9–16.

Tontin varaus ja rakentaminen

Mikäli otat vastaan sinulle ehdotetun tontin, sinun tulee maksaa tontista varausmaksu. Omakotitonttien varausmaksu on 3 000 euroa ja yhtiömuotoiseen rakentamiseen sopivien tonttien 10 000 euroa. Kelluvien talojen tonttien varausmaksu on 1 700 euroa (2 x vuosivuokra).

Varausmaksu hyvitetään tonttikaupan myyntihinnassa tai tontin vuokrasopimuksen vuosivuokrassa. Varausmaksua ei palauteta, jos kauppa tai vuokraus raukeaa kaupungista johtumattomista syistä.

Varausmaksun maksamisen jälkeen jää aikaa jatkaa suunnitelmien hiomista kohti rakennuslupaa. Viimeistellyt suunnitelmat toimitetaan laaturyhmän hyväksyttäväksi, joka antaa luvan edetä rakennuslupakäsittelyyn. Tämän jälkeen allekirjoitetaan monikantasopimus, jolla sopijaosapuolet (tontin ostaja/vuokraaja, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Loviisan kaupunki) sopivat muun muassa tontin rakentamisesta ja sen käyttämisestä asuntomessuilla näyttelytarkoituksiin sekä tehdään joko tonttikaupat tai vuokrasopimus tontista.

Rakennuslupahakemus jätetään sähköisesti kaupungin e-Palvelun kautta. Tarkemmat ohjeet rakennusluvan jättämisestä löydät kaupungin verkkosivustolta.

Kortteleiden 1058–1062 tonttien rakentaminen voidaan aloittaa 1.7.2021. Kelluvat talot rakennetaan messualueen ulkopuolella. Kaupunki viimeistelee laiturirakenteet sekä infrastruktuurirakentamisen niin, että valmiit rakennukset voidaan kiinnittää laituriin alustavan aikataulun mukaisesti viimeistään huhtikuussa 2023.

Yhtiömuotoisten tonttien hakeminen

Yhtiömuotoisten tonttien hakijoilta pyydettiin hakemuksen liitteeksi hankeselostus. Hakemukseen liitettiin pohja ja julkisivu, mikäli aineistoa oli saatavilla. Oikeus lisäaineiston pyytämiselle pidätetään.

Palvelemme sinua kaikissa hakemukseesi liittyvissä asioissa, ota rohkeasti yhteyttä!

Teemat

Asuntomessuilla Loviisassa 2023 on seuraavat teemat:

Asunto on enemmän kuin koti

Tänä päivänä koti on enemmän kuin pelkkä asumus. Kuningattarenrannan suunnittelua on lähdetty tekemään ajatuksella, että kotisi voisi toimia niin etätyöpisteenä kuin yritystoimintasi kotipaikkana. Vai haluaisitko luoda kodistasi lomakeitaan, josta ei koskaan tarvitsisi poistua enää mökille? Pihapiirissäsi muutaman askeleen päässä voisi olla pihasauna, ja pihasaunan edessä siintäisi meri. Ei tarvitsisi lähteä merta edemmäs lomalle. Entäpä jos kotisi olisi niin älykäs, että tehtäväksesi jäisi vain asettua kotoisasti asumaan?

Alueelle rakennetaan taloja, joiden elinkaari ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Tilat on suunniteltu niin, että ne muuntuvat erilaisiin elämäntilanteisiin. Asumisen lisäksi mietitään sitä, millä muulla tavalla koti palvelee asukkaitaan. On ympäristöystävällistä miettiä tilojen muunneltavuuteen uusia näkökulmia, jolloin taloa ei tarvitse aina remontoida, kun tarpeet muuttuvat.

Valaistuksella on väliä

Kuningattarenrannan ainutlaatuinen sijainti historiallista alakaupunkia vastapäätä meren rannalla asettaa vaatimuksia myös sille, miltä rakennettava alue näyttää vastarannalta katsottuna. Valaistuksella luodaan erilaisia tunnelmia, sillä voidaan korostaa esimerkiksi pihapiirin ainutlaatuisia luonnonmuodostelmia, kallioleikkauksia ja puita. Valaistukseen huomiota kiinnittämällä tuodaan myös asumiseen sekä viihtyisyyttä että turvallisuutta.

Alueelle rakennettaville taloille luodaan ulkovalaistussuunnitelma osana pihasuunnittelua. Suosittelemme suunnitelman ulottamista myös sisätiloihin. Suunnittelun avulla pyritään toisaalta löytämään älykkäitä valaistusratkaisuja, joilla voidaan parantaa turvallisuutta, viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta, ja toisaalta valaisemaan pihan elementtejä, jotka korostavat pihojen luontoarvoja.

Merellä on merkitystä

Asuminen aivan kaupungin keskustassa ja vesistön äärellä on monen suomalaisen unelma. Loviisan asuntomessualue tarjoaa upean mahdollisuuden asua aivan meren äärellä. Asukkailla on myös vastuu ympäristön ja meren hyvinvoinnista. Suunnittelussa tulee huomioida alueella elävät eläimet, linnut ja kalat. Rantamaisemaa pyritään vaalimaan ja luonnonmukaisuutta korostetaan muun muassa säilyttämällä rantaviivan rikkonaisuutta. Kaikessa toiminnassa huomioidaan meren läheisyys sekä ekologinen rakennustapa. Alueen pihoilla suositaan luonnonmateriaaleja.

Merien hyvinvointi on tärkeä osa koko maapallon ekosysteemiä. Omilla pienilläkin toimilla on merkitystä ja rakentamisessakin voimme tehdä pieniä mutta merkityksellisiä asioita merien suojelemiseksi. Mikä on sinun pieni tekosi Suomenlahden hyvinvoinnin lisäämiseksi?

Tervetuloa rakentamaan kotisi Kuningattarenrannalle Loviisan, vuoden 2023 asuntomessualueelle.