Tonttihaku Kuningattarenrannan vapaista tonteista

Loviisan Kuningattarenrannalla sijaitsevat vapaat pientalo- ja rivitalotontit tulevat hakuun 2.5.–12.6.2023. Tontteja saavat hakea yksityiset henkilöt, talotehtaat ja rakennusalan yritykset joko yksin tai yhdessä. Haettavana on kaksi pientalotonttia ja neljä rivitalotonttia. Nyt haettavilla tonteilla ei ole Asuntomessuihin liittyviä velvoitteita.

Vapaa pientalotontti
Pientalotontti 2
Vapaa pientalotontti.
Pientalotontti 3

Haettavat pientalotontit ovat:

 • kortteli 1060 tontti 2 / pinta-ala 1071 m2 / rakennusoikeus 150 k-m2 / hinta 31 000€ (1060-2) venepaikka mahdollisuus
 • kortteli 1060 tontti 3 / pinta-ala 1071 m2 / rakennusoikeus 183 k-m2 / hinta 34 500€ (1060-3) venepaikka mahdollisuus

Haettavat rivitalotontit ovat:

 • kortteli 1055 tontti 1 / pinta-ala 2282 m2 / rakennusoikeus 1200 k-m2, hinta 150 000€ (1055-1)
 • kortteli 1055 tontti 3 / pinta-ala 2292 m2 / rakennusoikeus 1200 k-m2, hinta 150 000€ (1055-1)
 • kortteli 1056 tontti 6 / pinta-ala 1639 m2 / rakennusoikeus 900 k-m2, talousrakennus 40 m2 / hinta 149 000€ (1056-6)
 • kortteli 1056 tontti 7 / pinta-ala 2056 m2 / rakennusoikeus 900 k-m2, talousrakennus 40 m2 / hinta 149 000€ (1056-7)

Haettava kerrostalotontti on:

 • kortteli 1051 tontti 2 / pinta-ala 3445 m2 / rakennusoikeus 2450+u250, hinta 307 000€

 

 

Tontin hakeminen

Tontteja saavat hakea yksityiset henkilöt, talotehtaat ja rakennusalan yritykset joko yksin tai yhdessä. Haettavana on kaksi pientalotonttia ja neljä rivitalotonttia.

Tonttia voi hakea sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

 • hakulomake huolellisesti täytettynä
 • seuraavat luonnokset liitteinä
  • asemapiirros
  • julkisivuluonnokset (minimissään kaksi julkisivua)

Tonttihakemuksessa pyydetään valitsemaan tonteista yksi päävaihtoehto ja yhdestä kolmeen varavaihtoehtoa. Liitteet ja piirustukset esitetään vain päävaihtoehdon tontista. Hakemusta saa halutessaan täydentää erilaisilla havainnekuvilla tai muilla ideaa selventävillä yksityiskohtaisemmilla kuvilla.

Hakemuksen jättäminen

Tonttihaku alkaa 2.5.2023 kello 9 ja päättyy 12.6.2023 kello 16.

Jos et jätä hakemustasi sähköisellä lomakkeella voit toimittaa paperisen hakemuksen joko postitse tai henkilökohtaisesti. Kuoreen pitää merkitä ”Asuntomessualueen tonttihakemus”. Paperinen hakemus pitää toimittaa liitteineen suljetussa kirjekuoressa Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste Lovinfoon, osoite Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa, avoinna arkisin kello 9–11 ja 12–16.

Rakentajavalinta

Rakentajavalinnat tehdään viikolla 24. Kaikki hakemukset käsitellään nimettömänä. Kuningattarenrannan yhtenäisen kaupunkikuvallisen ilmeen varmistamiseksi perustetaan alueella tapahtuvia tontinluovutuksia varten laaturyhmä, johon kuuluvat johtavan rakennustarkastajan nimeämä rakennustarkastaja, kaavoitusarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö. Lisäksi Asuntomessujen projektipäälliköllä (30.9.2023 asti) on asiantuntijana osallistumisoikeus laaturyhmän kokouksiin.

Laaturyhmä arvioi tontinvaraajan esittämien piirustusten pohjalta rakennushankkeen soveltuvuuden tontille ja alueelle sekä suunnitelmien laadun. Laaturyhmä voi pyytää hakijalta tarkentavia tietoja suunnitelmista. Laaturyhmällä on oikeus hyväksyä tai hylätä suunnitelmat.

Tontin varaus ja rakentaminen

Mikäli otat vastaan tontin, sinun tulee maksaa tontista varausmaksu. Tonttien varausmaksu on 300 euroa ja varausaika on kolme kuukautta. Varausmaksun maksamisen jälkeen jää kolme kuukautta aikaa jatkaa suunnitelmien hiomista kohti rakennuslupaa. Viimeistellyt suunnitelmat toimitetaan laaturyhmän hyväksyttäväksi, joka antaa luvan edetä rakennuslupakäsittelyyn.

Vuosittainen vuokra on viisi prosenttia tontin myyntihinnasta. Tontin vuokrasopimus tehdään hyväksyttyjä rakennuslupakuvia vastaan. Tontin ostaminen on mahdollista, kun tontille on rakennettu asuinrakennus ja rakentamisvelvoite on täytetty. Varausmaksua ja maksettuja vuokria ei hyvitetä ostohinnassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli tonttikauppa tai vuokrasopimus puretaan kaupungista riippumattomista syistä.

Tonteista ja rakentamisesta löydät lisää tietoa kohdassa Tontit ja rakentaminen. Rakennuslupahakemus jätetään sähköisesti kaupungin e-Palvelun kautta. Tarkemmat ohjeet rakennusluvan jättämisestä löydät kaupungin verkkopalvelusta.

Rakentaminen tontille voi aloittaa aikaisintaan syyskuussa 2023, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa tontin luovutuspäätöksestä.

Määräaikaisen tontinvarauskierroksen jälkeen vielä vapaana olevat tontit tulevat jatkuvaan hakuun.

Lisätietoja tonttihausta antaa maankäyttöinsinööri Antti Piippo, antti.piippo@loviisa.fi.

Tonttiesittelyt

Kaikki tontit sijaitsevat tulevalla Asuntomessualueella. Kuningattarenrannan Asuntomessualue on kokonaisuudessaan työmaa-aluetta, johon ulkopuolisilta on pääsy kielletty. Tonttiesittelyistä on aina sovittava erikseen Loviisan kaupungin messutoimiston kanssa, puh. 040 558 4060.

 

Teemat

Asuntomessuilla Loviisassa 2023 on seuraavat teemat:

Asunto on enemmän kuin koti

Tänä päivänä koti on enemmän kuin pelkkä asumus. Kuningattarenrannan suunnittelua on lähdetty tekemään ajatuksella, että kotisi voisi toimia niin etätyöpisteenä kuin yritystoimintasi kotipaikkana. Vai haluaisitko luoda kodistasi lomakeitaan, josta ei koskaan tarvitsisi poistua enää mökille? Pihapiirissäsi muutaman askeleen päässä voisi olla pihasauna, ja pihasaunan edessä siintäisi meri. Ei tarvitsisi lähteä merta edemmäs lomalle. Entäpä jos kotisi olisi niin älykäs, että tehtäväksesi jäisi vain asettua kotoisasti asumaan?

Alueelle rakennetaan taloja, joiden elinkaari ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Tilat on suunniteltu niin, että ne muuntuvat erilaisiin elämäntilanteisiin. Asumisen lisäksi mietitään sitä, millä muulla tavalla koti palvelee asukkaitaan. On ympäristöystävällistä miettiä tilojen muunneltavuuteen uusia näkökulmia, jolloin taloa ei tarvitse aina remontoida, kun tarpeet muuttuvat.

Valaistuksella on väliä

Kuningattarenrannan ainutlaatuinen sijainti historiallista alakaupunkia vastapäätä meren rannalla asettaa vaatimuksia myös sille, miltä rakennettava alue näyttää vastarannalta katsottuna. Valaistuksella luodaan erilaisia tunnelmia, sillä voidaan korostaa esimerkiksi pihapiirin ainutlaatuisia luonnonmuodostelmia, kallioleikkauksia ja puita. Valaistukseen huomiota kiinnittämällä tuodaan myös asumiseen sekä viihtyisyyttä että turvallisuutta.

Alueelle rakennettaville taloille luodaan ulkovalaistussuunnitelma osana pihasuunnittelua. Suosittelemme suunnitelman ulottamista myös sisätiloihin. Suunnittelun avulla pyritään toisaalta löytämään älykkäitä valaistusratkaisuja, joilla voidaan parantaa turvallisuutta, viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta, ja toisaalta valaisemaan pihan elementtejä, jotka korostavat pihojen luontoarvoja.

Merellä on merkitystä

Asuminen aivan kaupungin keskustassa ja vesistön äärellä on monen suomalaisen unelma. Loviisan asuntomessualue tarjoaa upean mahdollisuuden asua aivan meren äärellä. Asukkailla on myös vastuu ympäristön ja meren hyvinvoinnista. Suunnittelussa tulee huomioida alueella elävät eläimet, linnut ja kalat. Rantamaisemaa pyritään vaalimaan ja luonnonmukaisuutta korostetaan muun muassa säilyttämällä rantaviivan rikkonaisuutta. Kaikessa toiminnassa huomioidaan meren läheisyys sekä ekologinen rakennustapa. Alueen pihoilla suositaan luonnonmateriaaleja.

Merien hyvinvointi on tärkeä osa koko maapallon ekosysteemiä. Omilla pienilläkin toimilla on merkitystä ja rakentamisessakin voimme tehdä pieniä mutta merkityksellisiä asioita merien suojelemiseksi. Mikä on sinun pieni tekosi Suomenlahden hyvinvoinnin lisäämiseksi?

Tervetuloa rakentamaan kotisi Kuningattarenrannalle Loviisan, vuoden 2023 asuntomessualueelle.