Jatkuva tonttihaku

Kuningattarenrannan pientaloalueella on tontteja haettavissa. Tonteille tulee rakentaa Asuntomessuille 2023 Loviisassa, ja talot tulee olla valmiit 28.5.2023 mennessä. Jatkuvassa tonttihaussa olevat tontit ovat kaikkien kiinnostuneiden haettavissa.

Kortteli 1060 tontti 2 / pinta-ala 1071 / rakennusoikeus 150 k-m2 / hinta 31 000€ (1060-2) venepaikka mahdollisuus

Kortteli 1060 tontti 3 / pinta-ala 1071 / rakennusoikeus 183 k-m2 / hinta 34 500€ (1060-3) venepaikka mahdollisuus

Tonttiesittelyt

Ota yhteyttä messutoimistoon, asuntomessut@loviisa.fi tai puh. 040 558 4060, jos haluat tonttiesittelyn. Kuningattarenrannan asuntomessualue on kokonaisuudessaan työmaa-aluetta, johon asiattomilla on pääsy kielletty.

Tontin hakeminen

Messualueen tontteja saavat hakea yksityiset henkilöt, talotehtaat ja rakennusalan yritykset joko yksin tai yhdessä. Haettavana on nyt kaksi pientalotonttia.  Tontit 1060-2 ja 1060-3 voi ostaa tai vuokrata. Vuosivuokra on viisi prosenttia tontin myyntihinnasta. Vuokratontin voi myös myöhemmin ostaa omakseen. Vuokrina maksettua summaa ei hyvitetä kauppahinnasta. Vuokratontin voi ostaa, kun rakentamisvelvoite on täytetty. Kaikki muut alueen tontit ovat varattuja tai myytyjä.

Tonttihakemus

Tonttia voi hakea sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat ja/tai selvitykset:

  • hakulomake huolellisesti täytettynä
  • tiivistelmä hankkeesta sekä siitä, miten teemat on huomioitu rakentamisessa
  • seuraavat luonnokset liitteinä
    • asemapiirros
    • pohjakaavio(t)
    • julkisivuluonnokset (minimissään kaksi julkisivua)
  • kustannusarvio.

Tonttihakemuksessa pyydetään valitsemaan tonteista yksi päävaihtoehto ja kolme varavaihtoehtoa. Liitteet ja piirustukset esitetään vain päävaihtoehdon tontista. Hakemusta saa halutessaan täydentää erilaisilla havainnekuvilla tai muilla ideaa selventävillä yksityiskohtaisemmilla kuvilla.

Hakemuksen jättäminen

Tonttihaku on jatkuva ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä aina seuraavassa laaturyhmässä. Hakijalle ilmoitetaan käsittelyaikataulu.

Paperisen hakemuksen saa toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti. Kuoreen pitää merkitä ”Asuntomessualueen tonttihakemus”. Paperinen hakemus pitää toimittaa liitteineen suljetussa kirjekuoressa Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste Lovinfoon, osoite Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa, avoinna arkisin kello 9–11 ja 12–16.

Rakentajavalinta

Kaikki hakemukset käsitellään nimettömänä. Laaturyhmä, joka koostuu Suomen Asuntomessujen ja Loviisan kaupungin edustajista, käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä hakemuksen saapumisen jälkeisessä kokouksessa. Rakentajavalinnat tehdään laadullisin perustein.

Tontin varaus ja rakentaminen

Mikäli otat vastaan tontin, sinun tulee maksaa tontista varausmaksu. Omakotitonttien varausmaksu on 3 000 euroa.

Varausmaksu hyvitetään tonttikaupan myyntihinnassa tai tontin vuokrasopimuksen vuosivuokrassa. Varausmaksua ei palauteta, jos kauppa tai vuokraus raukeaa kaupungista johtumattomista syistä.

Varausmaksun maksamisen jälkeen jää aikaa jatkaa suunnitelmien hiomista kohti rakennuslupaa. Viimeistellyt suunnitelmat toimitetaan laaturyhmän hyväksyttäväksi, joka antaa luvan edetä rakennuslupakäsittelyyn. Tämän jälkeen allekirjoitetaan monikantasopimus, jolla sopijaosapuolet (tontin ostaja/vuokraaja, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Loviisan kaupunki) sopivat muun muassa tontin rakentamisesta ja sen käyttämisestä asuntomessuilla näyttelytarkoituksiin sekä tehdään joko tonttikaupat tai vuokrasopimus tontista.

Rakennuslupahakemus jätetään sähköisesti kaupungin e-Palvelun kautta. Tarkemmat ohjeet rakennusluvan jättämisestä löydät kaupungin verkkosivustolta.

Rakentaminen voidaan aloittaa heti, kun rakennuslupa on myönnetty.

Tonteista ja rakentamisesta löydät lisää tietoa kohdassa Tontit ja rakentaminen.

Palvelemme sinua kaikissa hakemukseesi liittyvissä asioissa, ota rohkeasti yhteyttä! Messutoimiston puhelinnumero on 040 558 4060 ja sähköpostiosoite
asuntomessut@loviisa.fi.

Teemat

Asuntomessuilla Loviisassa 2023 on seuraavat teemat:

Asunto on enemmän kuin koti

Tänä päivänä koti on enemmän kuin pelkkä asumus. Kuningattarenrannan suunnittelua on lähdetty tekemään ajatuksella, että kotisi voisi toimia niin etätyöpisteenä kuin yritystoimintasi kotipaikkana. Vai haluaisitko luoda kodistasi lomakeitaan, josta ei koskaan tarvitsisi poistua enää mökille? Pihapiirissäsi muutaman askeleen päässä voisi olla pihasauna, ja pihasaunan edessä siintäisi meri. Ei tarvitsisi lähteä merta edemmäs lomalle. Entäpä jos kotisi olisi niin älykäs, että tehtäväksesi jäisi vain asettua kotoisasti asumaan?

Alueelle rakennetaan taloja, joiden elinkaari ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Tilat on suunniteltu niin, että ne muuntuvat erilaisiin elämäntilanteisiin. Asumisen lisäksi mietitään sitä, millä muulla tavalla koti palvelee asukkaitaan. On ympäristöystävällistä miettiä tilojen muunneltavuuteen uusia näkökulmia, jolloin taloa ei tarvitse aina remontoida, kun tarpeet muuttuvat.

Valaistuksella on väliä

Kuningattarenrannan ainutlaatuinen sijainti historiallista alakaupunkia vastapäätä meren rannalla asettaa vaatimuksia myös sille, miltä rakennettava alue näyttää vastarannalta katsottuna. Valaistuksella luodaan erilaisia tunnelmia, sillä voidaan korostaa esimerkiksi pihapiirin ainutlaatuisia luonnonmuodostelmia, kallioleikkauksia ja puita. Valaistukseen huomiota kiinnittämällä tuodaan myös asumiseen sekä viihtyisyyttä että turvallisuutta.

Alueelle rakennettaville taloille luodaan ulkovalaistussuunnitelma osana pihasuunnittelua. Suosittelemme suunnitelman ulottamista myös sisätiloihin. Suunnittelun avulla pyritään toisaalta löytämään älykkäitä valaistusratkaisuja, joilla voidaan parantaa turvallisuutta, viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta, ja toisaalta valaisemaan pihan elementtejä, jotka korostavat pihojen luontoarvoja.

Merellä on merkitystä

Asuminen aivan kaupungin keskustassa ja vesistön äärellä on monen suomalaisen unelma. Loviisan asuntomessualue tarjoaa upean mahdollisuuden asua aivan meren äärellä. Asukkailla on myös vastuu ympäristön ja meren hyvinvoinnista. Suunnittelussa tulee huomioida alueella elävät eläimet, linnut ja kalat. Rantamaisemaa pyritään vaalimaan ja luonnonmukaisuutta korostetaan muun muassa säilyttämällä rantaviivan rikkonaisuutta. Kaikessa toiminnassa huomioidaan meren läheisyys sekä ekologinen rakennustapa. Alueen pihoilla suositaan luonnonmateriaaleja.

Merien hyvinvointi on tärkeä osa koko maapallon ekosysteemiä. Omilla pienilläkin toimilla on merkitystä ja rakentamisessakin voimme tehdä pieniä mutta merkityksellisiä asioita merien suojelemiseksi. Mikä on sinun pieni tekosi Suomenlahden hyvinvoinnin lisäämiseksi?

Tervetuloa rakentamaan kotisi Kuningattarenrannalle Loviisan, vuoden 2023 asuntomessualueelle.