Ajankohtaista

Tiedote 9.8.2022

Asfaltointityöt käynnistyivät Saaristotien uudella linjauksella

Uuden Saaristotien tielinjauksen päällystetyö on aloitettu. Työmaa-alue ulottuu Mannerheiminkadulta Ramsayntielle. Myös Ramsayntie asfaltoidaan.

Työ aloitetaan reunakivien asennuksella. Asennustyö kestää arviolta kaksi viikkoa. Reunakivien asennuksen jälkeen alkaa katuosuuksien asfaltointi. Myös kevyen liikenteen väylä saa asfalttipäällysteen. Työn arvioidaan kestävän noin kuukauden.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa väliaikaista haittaa. Kehotamme varovaisuuteen liikenteessä. Nopeusrajoitus alueella on 30 kilometriä tunnissa.

Katujen päällystystyöt liittyvät asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen Asuntomessuille 2023 Loviisassa.

Lisätietoja:

Teemu Salo, aluevalvoja, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi
Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

***

Tiedote 30.6.2022

Ruoppaus Kuningattarenrannan edustalla alkaa 1.7.2022

Ruoppaustyö alkaa Kuningattarenrannan edustalla 1.7.2022. Työ kestää arvioilta kolme kuukautta ja valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Ruopattava alue sijaitsee Laivasillan itä- ja pohjoispuolella. Työalue rajataan silttiverholla, joka vähentää samentuneen veden leviämistä meriympäristöön.

Ruoppausmassat kuljetetaan kaupungin maankaatopaikalle ja Pietarintien läjityspaikalle. Massojen siirto lisää liikennettä Saaristotiellä.

Ruoppaus liittyy vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen ja työlle on vesilain mukainen lupa. Urakoitsijana toimii Merikuriiri Oy.

Lisätiedot:

infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
aluevalvoja Teemu Salo, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 14.6.2022

Opastetut kävelykierrokset Kuningattarenrannan puistoalueella 18.6.2022

Tervetuloa tutustumaan Kuningattarenrantaan rakentuvaan puistoalueeseen lauantaina 18.6.2022. Opastettuja kävelykierroksia järjestetään kaksi, kello 11 ja kello 12.30. Kävelykierrokselle lähdetään Nesteen kylmäasemalta.

Puisto valmistuu vuoden 2023 Asuntomessuille. Puisto on siihen asti rakennustyömaata, eikä puistossa saa vierailla omatoimisesti.

Lisätietoja: projektipäällikkö Niina Okkonen, puh. 044 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi

***

Tiedote 9.5.2022

Kuningattarenrannan tonttihaku jatketaan rantatontin osalta 6.6.2022 asti

Huhtikuussa avoinna ollut Loviisassa sijaitsevan Kuningattarenrannan Asuntomessualeen tonttihaku tuotti yhteensä neljä hakemusta. Rakentajavalintoja Asuntomessutoimikunnalle esittävä laaturyhmä kokoontui torstaina 5.5.2022. Laaturyhmä koostuu Suomen Asuntomessujen ja Loviisan kaupungin edustajista.

Kaikki kolme tonttia korttelissa 1060 varattiin hakemusten perusteella. Rantatontille korttelissa 1058 ei saapunut yhtään hakukriteereitä täyttävää hakemusta, joten laaturyhmä päätti rantatontin hakuajan jatkamisesta 6.6.2022 asti.

Lisätietoja Loviisan Asuntomessualueen tonttihausta löydät Kuningattarenrannan verkkopalvelusta osoitteessa kuningattarenranta.fi/tonttihaku.

***

Tiedote 9.5.2022

Saaristotiellä avataan kiertotie keskiviikkona 11.5.2022 alkaen tietöiden takia

Saaristotiella avataan keskiviikkona 11.5.2022 kiertotie hulevesiviemärin asennusta ja tien alituksen ajaksi. Kiertotie avataan aamun työpaikkaliikenteen vähennettyä. Työmaa sijaitsee Ramsayntien risteyksestä hieman etelään. Työn arvioitu kesto on kaksi vuorokautta.

Lisätietoja:

Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

***

Tiedote 28.4.2022

Suomen Asuntomessut hakee ravintoloitsijaa Loviisassa pidettäville Asuntomessuille

Ravintoloitsijat HUOM! Suomen Asuntomessut hakevat ravintoloitsijaa Loviisassa järjestettäville Asuntomessuille kesällä 2023. Tarjous tulee lähettää Suomen Asuntomessuille viimeistään 23.6.2022. Lisätieto tarjouspyynnöstä löytyy Suomen Asuntomessujen verkkopalvelusta.

***

Tiedote 31.3.2022

Uusia tontteja Kuningattarenrannan asuntomessualueelta haettavana 1.–30.4.2022

Kuningattarenrannalle suunnitteilla ollut ryhmärakentamishanke ei saavuttanut määräaikaan mennessä riittävää kiinnostusta rakentajien keskuudesta. Korttelin 1060 rakentamiseksi on päädytty muodostamaan yhden ison tontin sijaa kolme uutta pientalotonttia.

Laaturyhmän 30.3.2022 tekemän päätöksen mukaisesti kortteliin 1060 muodostetut kolme pientalotonttia asetetaan haettaviksi 1.–30.4.2022. Nyt on kaikilla kiinnostuneilla ja kevään 2021 suuren suosion saavuttaneen tonttihaun yhteydessä ilman tonttia jääneillä mahdollisuus hakea Kuningattarenrannan asuntomessualueelta pientalotonttia. Tonteille tulee rakentaa Asuntomessuille Loviisassa 2023, ja talojen on oltava valmiit 28.5.2023 mennessä.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät: https://www.kuningattarenranta.fi/tonttihaku/

Lisätietoja: projektipäällikkö Niina Okkonen, puh. 044 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi

***

Tiedote 15.3.2022

Kuningattarenrannalle rakennetaan K-Market

Kesko Oyj ja Loviisan kaupunki allekirjoittivat 9.3.2022 kauppakirjan Kuningattarenrannan asuntomessualueella olevasta tontista, joka sijaitsee Saaristotien ja Mannerheiminkadun risteyskohdassa osoitteessa Saaristotie 3. Kesko rakentaa tontille K-Market elintarvikekaupan.

Tiistaina 15.3.2022 Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Sivula vieraili Loviisassa Kuningattarenrannalla tutustuen asuntomessualueeseen ja tulevan K-Marketin tonttiin. Tontille saa rakentaa enintään 500 k-m2 suuruisen tila kaupan toiminnoille. Muita toimintoja saa rakentaa enintään 500 k-m2, tontin kokonaisrakennusoikeuden ollessa 1 000 k-m2.

Kaupan suunnittelu alkaa heti. Keskolla on tavoitteena avata kauppa viimeistään Asuntomessuille kesällä 2023. K-Market parantaa Määrlahden ja Kuningattarenrannan asuinalueiden palveluita.

Lisätietoja:
Kesko Oyj, Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Sivula, puh. 050 478 7094, mika.sivula@kesko.fi
Lovisa stad, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, puh. 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi

***

Tiedote 14.3.2022

Kruununsillan rakentaminen Loviisanlahden yli etenee suunnitellusti

Kuningattarenrannan ja historiallisen alakaupungin yhdistävän kelluvan sillan toteutus etenee suunnitellusti. Laakson Laiturit Oy ja Loviisan kaupunki allekirjoittivat perjantaina 11.3.2022 sopimuksen sillan rakentamisesta.

Siltaelementit rakennetaan Laakson Laitureiden tehtaalla ja asennetaan paikoilleen syksyllä 2022. Puurakenteinen silta on noin 350 metriä pitkä ja 3,3 metriä leveä. Kruununsilta kiinnittyy länsirannalla ruusutarhan kohdalle, ruusutarha säilyy entisellään. Itärannalle silta kiinnittyy Kuningattarenrannalle, kelluvien talojen korttelin pohjoispuolelle.

Kruununsilta palvelee asukkaita ja matkailijoita yhdistämällä Määrlahden ja Kuningattarenrannan asuinalueet vastarannan historialliseen alakaupunkiin.

Lisätietoja:
infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. markus.lindroos@loviisa.fi

***

Tiedote 15.2.2022

Kuningattarenrannan pohjoisosaa rakentaa Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy

Asuntomessualueen pohjoisosan rakentaa valmiiksi Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy. Alueella rakennetaan vesihuolto ja kadut valmiiksi.

AC Päällysteet Oy valittiin Kuningattarenrannan pohjoisosan rakentajaksi urakkakilpailutuksessa. Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy oli myös alun perin mukana urakkakilpailutuksessa.  Loviisan kaupunki on purkanut sopimuksen AC Päällysteet Oy:n kanssa ja valinnut Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy rakentamaan Kuningattarenrannan pohjoisosan valmiiksi.

Urakoitsijan vaihtuminen ei aiheuta suurempia myöhästymisiä, eikä millään tavalla vaikuta hankkeen kokonaisaikatauluun. Työn on määrä valmistua kesällä 2022.

Työ liittyy vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:
aluevalvoja Teemu Salo, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi
infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

Tiedote 20.12.2021

Saaristotien liikenne siirtyy uudelle tielinjaukselle keskiviikkona 22.12.2021 kello 7

Saaristotien uusi tienlinjaus on valmis ja liikenne siirretään kulkemaan uutta tielinjausta pitkin keskiviikkona 22.12.2021 kello 7. Vanha tieosuus Saaristotiestä suljetaan kokonaisuudessaan. Kaikki liikenne Saaristotielle ohjataan kulkemaan uudesta Mannerheiminkadun ja Saaristotien risteyksestä. Liikenneopasteita päivitetään ja kaikki opasteet ovat paikoillaan viimeistään viikolla 2.

Uusi tieosuus on viime viikolla saanut väliaikaisen valaistuksen. Tieosuus on pohjapäällystetty. Kevyen liikenteen väylä on sorapäällysteinen. Sekä valaistus että asfaltointi viimeistellään keväällä.

Liikenne kylmäasemalle ja ekopisteelle siirtyy kulkemaan Saaristotien uuden tielinjauksen kautta. Kylmäaseman toiminta jatkuu edelleen. Myös ekopisteen toiminta jatkuu normaalisti.

Saaristotien uusi tielinjaus liittyy vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:

Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

Teemu Salo, aluevalvoja, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 13.12.2021

Saaristotien liikenne siirtyy kokonaisuudessaan uudelle tielinjaukselle viikolla 50

Uusi Saaristotien linjaus on valmis ja liikenne siirretään kokonaisuudessaan pois vanhalta tielinjaukselta viikon 50 loppupuolella. Myös kevytliikenne siirtyy käyttämään uutta kevytliikennelinjausta. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan heti kun se on mahdollista. Siirto tehdään varhain arkiaamuna ennen työmatkaliikennettä. Vanha Saaristotien linjaus poistuu käytöstä kokonaan ja vanha tiepohja muuttuu työmaa-alueeksi.

Myös liikenne kylmäasemalle ja ekopisteelle siirtyy kulkemaan Saaristotien uuden tielinjauksen kautta. Kylmäaseman toiminta jatkuu edelleen. Myös ekopisteen toiminta jatkuu normaalisti.

Uusi Saaristotien linjaus saa kuluvalla viikolla pohjapäällysteensä. Kevyen liikenteen väylä jää tässä vaiheessa sorapäällysteiseksi. Ajotie ja kevyen liikenteen väylä saa lopullisen asfalttipäällysteensä keväällä.

Uusi Saaristotien tielinjaus merkitään hyvin ja kulku vanhalle tielinjaukselle estetään kokonaan.

Saaristotien uusi tielinjaus liittyvät vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:

Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, aluevalvoja, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

Tiedote 4.10.2021

Eri reitit Mannerheiminkadulta Ramsayntielle ja Nordenskiöldintielle 6.10.2021 alkaen

Saaristotien uuden tielinjauksen rakentamisessa alkaa jälleen uusi työvaihe. Ajojärjestelyt Ramsayntielle muuttuvat keskiviikkona 6.10.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Kulku Mannerheiminkadulta Ramsayntielle muutetaan kulkemaan vanhaa Saaristotien linjausta pitkin. Uusi liittymä Saaristotieltä Ramsayntielle sijoittuu vanhasta liittymästä noin 50 metriä eteenpäin. Kulku Mannerheiminkadulta Nordenskiöldintielle jatkuu Saaristotien uuden tielinjauksen kautta. Järjestelyt eivät koske kevyttä liikennettä.

Kylmäaseman toiminta jatkuu rakennusvaiheen ajan. Myös ekopisteen toiminta jatkuu normaalisti. Kylmäasemalle ja ekopisteelle kuljetaan edelleen Saaristotien vanhan linjauksen kautta.

Saaristotien uusi linjaus liittyy vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:
infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
aluevalvoja Teemu Salo, puh. 040 558 40 60, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 13.9.2021

Ramsayntien ja Nordenskiöldintien autoliikenne Mannerheiminkadulle ohjataan Saaristotien uudelle linjaukselle, ja pysäköintipaikka Ramsayntien ja Nordenskiöldintien risteyksessä siirtyy

Saaristotien uuden tielinjauksen rakentaminen etenee. Saaristotien alkupään uusi linjaus otetaan käyttöön tiistaina 21.9.2021, jolloin autoliikenne Ramsayntielle ja Nordenskiöldintielle ohjataan kulkemaan sitä kautta. Tieosuus päällystetään ennen käyttöönottoa pohja-asvaltilla.

Ramsayntien ja Nordenskiöldintien risteyksessä sijaitseva pysäköintipaikka poistuu käytöstä uuden tielinjauksen alta niin ikään tiistaina 21.9.2021. Väliaikainen pysäköintipaikka perustetaan Ramsayntien ja Saaristotien kevyen liikenteen väylän väliin.

Kylmäaseman toiminta jatkuu rakennusvaiheen ajan. Myös ekopisteen toiminta jatkuu normaalisti. Kylmäasemalle ja ekopisteelle kuljetaan edelleen Saaristotien vanhan linjauksen kautta.

Saaristotien uusi linjaus liittyy vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Niina Okkonen, puh. 044 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi
suunnitteluinsinööri Suvi Peltola, puh. 0440 555 339, suvi.peltola@loviisa.fi

***

Tiedote 7.9.2021

Kevyenliikenteenväylä suljetaan Määrlahden urheilukentän kohdalta, Määrlahden pientaloalueen kevytliikenne ohjataan kulkemaan Sihteerikujan kautta

Kuningattarenrannan keskivaiheen ruoppaus rantapenkereen rakentamiseen liittyen on alkanut. Ruoppausmassoja siirretään Määrlahden urheilukentälle välivarastoinnin ja kuivatuksen ajaksi.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kevyenliikenteenväylä välillä Leppätie–kevyenliikenteenväylä Ramsayntielle suljetaan ruoppausmassojen välivarastoon siirron ajaksi. Kevytliikenne ohjataan kulkemaan Määrlahden pientaloalueelta Sihteerikujan ja Nordenskiöldintien kautta Saaristotielle. Tiedotamme liikennejärjestelyn kestosta myöhemmin.

Lisätiedot:

infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
aluevalvoja Teemu Salo, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 16.8.2021

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uuden liittymän ja Kuningattarenrannan keskivaiheen rantapenkereen rakentaminen alkaa

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uuden liittymän rakentaminen on alkanut. Liittymän rakentaminen vaikuttaa kevyenliikenteen väylään. Kevytliikenne ohjataan vanhan kauppakiinteistön kohdalta väliaikaiselle työmaan läpi kulkevalle aidatulle ohikulkureitille. Ohikulkureitti ei ole asfaltoitu vaan on sorapäällysteinen. Työmaa-alue aidataan ja kiertotie merkitään molemmista suunnista. Työn on määrä valmistua 1.10.2021.

Aluehallintoviraston vesilain mukainen lupa on saanut lainvoiman 6.8.2021. Kuningattarenrannan keskivaiheen rantapenkereen rakentaminen alkaa viikolla 33. Viikolla 34 alkaa rantapenkereen edustan ruoppaaminen.

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uusi liittymä ja keskivaiheen rantapenger liittyvät vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:
Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, aluevalvoja, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 16.8.2021

Rakentajien intra

Olemme avanneet rakentajillemme intran, mihin keräämme kaikki tiedotteet ja, mistä rakentajat löytävät tarjouksia rakennuspalveluista ja -tuotteista sekä sisustuspalveluista ja -tuotteista. Palvelua kehitetään jatkuvasti.

Rakentajille

Rakentajat pääsevät kirjautumaan intraan tästä linkistä. Salasana on lähetetty 16.8.2021 sähköpostilla.

Yrityksille

Tervetuloa ilmoittamaan messutarjouksia palveluistanne ja tuotteistanne messurakentajille suunnatussa intrassa.

Rakennuspalveluiden ja -tuotteiden sekä sisustuspalveluiden ja -tuotteiden yritykset voivat lähettää tarjouksia messurakentajille tämän lomakkeen kautta. Tarjoukset palveluista ja tuotteista näkyvät rakentajille intrassa.