Ajankohtaista

Tiedote 20.12.2021

Saaristotien liikenne siirtyy uudelle tielinjaukselle keskiviikkona 22.12.2021 kello 7

Saaristotien uusi tienlinjaus on valmis ja liikenne siirretään kulkemaan uutta tielinjausta pitkin keskiviikkona 22.12.2021 kello 7. Vanha tieosuus Saaristotiestä suljetaan kokonaisuudessaan. Kaikki liikenne Saaristotielle ohjataan kulkemaan uudesta Mannerheiminkadun ja Saaristotien risteyksestä. Liikenneopasteita päivitetään ja kaikki opasteet ovat paikoillaan viimeistään viikolla 2.

Uusi tieosuus on viime viikolla saanut väliaikaisen valaistuksen. Tieosuus on pohjapäällystetty. Kevyen liikenteen väylä on sorapäällysteinen. Sekä valaistus että asfaltointi viimeistellään keväällä.

Liikenne kylmäasemalle ja ekopisteelle siirtyy kulkemaan Saaristotien uuden tielinjauksen kautta. Kylmäaseman toiminta jatkuu edelleen. Myös ekopisteen toiminta jatkuu normaalisti.

Saaristotien uusi tielinjaus liittyy vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:

Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

Teemu Salo, aluevalvoja, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 13.12.2021

Saaristotien liikenne siirtyy kokonaisuudessaan uudelle tielinjaukselle viikolla 50

Uusi Saaristotien linjaus on valmis ja liikenne siirretään kokonaisuudessaan pois vanhalta tielinjaukselta viikon 50 loppupuolella. Myös kevytliikenne siirtyy käyttämään uutta kevytliikennelinjausta. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan heti kun se on mahdollista. Siirto tehdään varhain arkiaamuna ennen työmatkaliikennettä. Vanha Saaristotien linjaus poistuu käytöstä kokonaan ja vanha tiepohja muuttuu työmaa-alueeksi.

Myös liikenne kylmäasemalle ja ekopisteelle siirtyy kulkemaan Saaristotien uuden tielinjauksen kautta. Kylmäaseman toiminta jatkuu edelleen. Myös ekopisteen toiminta jatkuu normaalisti.

Uusi Saaristotien linjaus saa kuluvalla viikolla pohjapäällysteensä. Kevyen liikenteen väylä jää tässä vaiheessa sorapäällysteiseksi. Ajotie ja kevyen liikenteen väylä saa lopullisen asfalttipäällysteensä keväällä.

Uusi Saaristotien tielinjaus merkitään hyvin ja kulku vanhalle tielinjaukselle estetään kokonaan.

Saaristotien uusi tielinjaus liittyvät vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:

Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, aluevalvoja, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

Tiedote 4.10.2021

Eri reitit Mannerheiminkadulta Ramsayntielle ja Nordenskiöldintielle 6.10.2021 alkaen

Saaristotien uuden tielinjauksen rakentamisessa alkaa jälleen uusi työvaihe. Ajojärjestelyt Ramsayntielle muuttuvat keskiviikkona 6.10.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Kulku Mannerheiminkadulta Ramsayntielle muutetaan kulkemaan vanhaa Saaristotien linjausta pitkin. Uusi liittymä Saaristotieltä Ramsayntielle sijoittuu vanhasta liittymästä noin 50 metriä eteenpäin. Kulku Mannerheiminkadulta Nordenskiöldintielle jatkuu Saaristotien uuden tielinjauksen kautta. Järjestelyt eivät koske kevyttä liikennettä.

Kylmäaseman toiminta jatkuu rakennusvaiheen ajan. Myös ekopisteen toiminta jatkuu normaalisti. Kylmäasemalle ja ekopisteelle kuljetaan edelleen Saaristotien vanhan linjauksen kautta.

Saaristotien uusi linjaus liittyy vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:
infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
aluevalvoja Teemu Salo, puh. 040 558 40 60, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 13.9.2021

Ramsayntien ja Nordenskiöldintien autoliikenne Mannerheiminkadulle ohjataan Saaristotien uudelle linjaukselle, ja pysäköintipaikka Ramsayntien ja Nordenskiöldintien risteyksessä siirtyy

Saaristotien uuden tielinjauksen rakentaminen etenee. Saaristotien alkupään uusi linjaus otetaan käyttöön tiistaina 21.9.2021, jolloin autoliikenne Ramsayntielle ja Nordenskiöldintielle ohjataan kulkemaan sitä kautta. Tieosuus päällystetään ennen käyttöönottoa pohja-asvaltilla.

Ramsayntien ja Nordenskiöldintien risteyksessä sijaitseva pysäköintipaikka poistuu käytöstä uuden tielinjauksen alta niin ikään tiistaina 21.9.2021. Väliaikainen pysäköintipaikka perustetaan Ramsayntien ja Saaristotien kevyen liikenteen väylän väliin.

Kylmäaseman toiminta jatkuu rakennusvaiheen ajan. Myös ekopisteen toiminta jatkuu normaalisti. Kylmäasemalle ja ekopisteelle kuljetaan edelleen Saaristotien vanhan linjauksen kautta.

Saaristotien uusi linjaus liittyy vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Niina Okkonen, puh. 044 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi
suunnitteluinsinööri Suvi Peltola, puh. 0440 555 339, suvi.peltola@loviisa.fi

***

Tiedote 7.9.2021

Kevyenliikenteenväylä suljetaan Määrlahden urheilukentän kohdalta, Määrlahden pientaloalueen kevytliikenne ohjataan kulkemaan Sihteerikujan kautta

Kuningattarenrannan keskivaiheen ruoppaus rantapenkereen rakentamiseen liittyen on alkanut. Ruoppausmassoja siirretään Määrlahden urheilukentälle välivarastoinnin ja kuivatuksen ajaksi.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kevyenliikenteenväylä välillä Leppätie–kevyenliikenteenväylä Ramsayntielle suljetaan ruoppausmassojen välivarastoon siirron ajaksi. Kevytliikenne ohjataan kulkemaan Määrlahden pientaloalueelta Sihteerikujan ja Nordenskiöldintien kautta Saaristotielle. Tiedotamme liikennejärjestelyn kestosta myöhemmin.

Lisätiedot:

infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
aluevalvoja Teemu Salo, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 16.8.2021

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uuden liittymän ja Kuningattarenrannan keskivaiheen rantapenkereen rakentaminen alkaa

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uuden liittymän rakentaminen on alkanut. Liittymän rakentaminen vaikuttaa kevyenliikenteen väylään. Kevytliikenne ohjataan vanhan kauppakiinteistön kohdalta väliaikaiselle työmaan läpi kulkevalle aidatulle ohikulkureitille. Ohikulkureitti ei ole asfaltoitu vaan on sorapäällysteinen. Työmaa-alue aidataan ja kiertotie merkitään molemmista suunnista. Työn on määrä valmistua 1.10.2021.

Aluehallintoviraston vesilain mukainen lupa on saanut lainvoiman 6.8.2021. Kuningattarenrannan keskivaiheen rantapenkereen rakentaminen alkaa viikolla 33. Viikolla 34 alkaa rantapenkereen edustan ruoppaaminen.

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uusi liittymä ja keskivaiheen rantapenger liittyvät vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:
Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, aluevalvoja, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 16.8.2021

Rakentajien intra

Olemme avanneet rakentajillemme intran, mihin keräämme kaikki tiedotteet ja, mistä rakentajat löytävät tarjouksia rakennuspalveluista ja -tuotteista sekä sisustuspalveluista ja -tuotteista. Palvelua kehitetään jatkuvasti.

Rakentajille

Rakentajat pääsevät kirjautumaan intraan tästä linkistä. Salasana on lähetetty 16.8.2021 sähköpostilla.

Yrityksille

Tervetuloa ilmoittamaan messutarjouksia palveluistanne ja tuotteistanne messurakentajille suunnatussa intrassa.

Rakennuspalveluiden ja -tuotteiden sekä sisustuspalveluiden ja -tuotteiden yritykset voivat lähettää tarjouksia messurakentajille tämän lomakkeen kautta. Tarjoukset palveluista ja tuotteista näkyvät rakentajille intrassa.