Ajankohtaista

Tiedote 13.9.2021

Ramsayntien ja Nordenskiöldintien autoliikenne Mannerheiminkadulle ohjataan Saaristotien uudelle linjaukselle, ja pysäköintipaikka Ramsayntien ja Nordenskiöldintien risteyksessä siirtyy

Saaristotien uuden tielinjauksen rakentaminen etenee. Saaristotien alkupään uusi linjaus otetaan käyttöön tiistaina 21.9.2021, jolloin autoliikenne Ramsayntielle ja Nordenskiöldintielle ohjataan kulkemaan sitä kautta. Tieosuus päällystetään ennen käyttöönottoa pohja-asvaltilla.

Ramsayntien ja Nordenskiöldintien risteyksessä sijaitseva pysäköintipaikka poistuu käytöstä uuden tielinjauksen alta niin ikään tiistaina 21.9.2021. Väliaikainen pysäköintipaikka perustetaan Ramsayntien ja Saaristotien kevyen liikenteen väylän väliin.

Kylmäaseman toiminta jatkuu rakennusvaiheen ajan. Myös ekopisteen toiminta jatkuu normaalisti. Kylmäasemalle ja ekopisteelle kuljetaan edelleen Saaristotien vanhan linjauksen kautta.

Saaristotien uusi linjaus liittyy vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Niina Okkonen, puh. 044 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi
suunnitteluinsinööri Suvi Peltola, puh. 0440 555 339, suvi.peltola@loviisa.fi

***

Tiedote 7.9.2021

Kevyenliikenteenväylä suljetaan Määrlahden urheilukentän kohdalta, Määrlahden pientaloalueen kevytliikenne ohjataan kulkemaan Sihteerikujan kautta

Kuningattarenrannan keskivaiheen ruoppaus rantapenkereen rakentamiseen liittyen on alkanut. Ruoppausmassoja siirretään Määrlahden urheilukentälle välivarastoinnin ja kuivatuksen ajaksi.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kevyenliikenteenväylä välillä Leppätie–kevyenliikenteenväylä Ramsayntielle suljetaan ruoppausmassojen välivarastoon siirron ajaksi. Kevytliikenne ohjataan kulkemaan Määrlahden pientaloalueelta Sihteerikujan ja Nordenskiöldintien kautta Saaristotielle. Tiedotamme liikennejärjestelyn kestosta myöhemmin.

Lisätiedot:

infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
aluevalvoja Teemu Salo, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 16.8.2021

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uuden liittymän ja Kuningattarenrannan keskivaiheen rantapenkereen rakentaminen alkaa

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uuden liittymän rakentaminen on alkanut. Liittymän rakentaminen vaikuttaa kevyenliikenteen väylään. Kevytliikenne ohjataan vanhan kauppakiinteistön kohdalta väliaikaiselle työmaan läpi kulkevalle aidatulle ohikulkureitille. Ohikulkureitti ei ole asfaltoitu vaan on sorapäällysteinen. Työmaa-alue aidataan ja kiertotie merkitään molemmista suunnista. Työn on määrä valmistua 1.10.2021.

Aluehallintoviraston vesilain mukainen lupa on saanut lainvoiman 6.8.2021. Kuningattarenrannan keskivaiheen rantapenkereen rakentaminen alkaa viikolla 33. Viikolla 34 alkaa rantapenkereen edustan ruoppaaminen.

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uusi liittymä ja keskivaiheen rantapenger liittyvät vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:
Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, aluevalvoja, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Tiedote 16.8.2021

Rakentajien intra

Olemme avanneet rakentajillemme intran, mihin keräämme kaikki tiedotteet ja, mistä rakentajat löytävät tarjouksia rakennuspalveluista ja -tuotteista sekä sisustuspalveluista ja -tuotteista. Palvelua kehitetään jatkuvasti.

Rakentajille

Rakentajat pääsevät kirjautumaan intraan tästä linkistä. Salasana on lähetetty 16.8.2021 sähköpostilla.

Yrityksille

Tervetuloa ilmoittamaan messutarjouksia palveluistanne ja tuotteistanne messurakentajille suunnatussa intrassa.

Rakennuspalveluiden ja -tuotteiden sekä sisustuspalveluiden ja -tuotteiden yritykset voivat lähettää tarjouksia messurakentajille tämän lomakkeen kautta. Tarjoukset palveluista ja tuotteista näkyvät rakentajille intrassa.