Aktuellt

Meddelande 30.6.2022

Muddringen utanför Drottningstranden börjar 1.7.2022

Muddringsarbetet börjar utanför Drottningstranden 1.7.2022. Arbetet beräknas ta tre månader och är klart före slutet av september. Området som ska muddras ligger öster och norr om Skeppsbron. Arbetsområdet avgränsas med ett siltnät, som minskar spridningen av grumligt vatten i havsområdet.

Muddringsmassorna transporteras till Lovisa stads jordavstjälpningsplats och deponeringsplatsen vid Petersvägen. Transporten av massorna ökar trafiken på Skärgårdsvägen.

Muddringen är anknuten till byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023 och arbetet har tillstånd enligt vattenlagen.  Entreprenör är Merikuriiri Oy.

Mer information:

Markus Lindroos, infrastrukturchef, tfn 050 38 27 550, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, områdesövervakare, tfn 040 54 85 0571, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 14.6.2022

Guidade promenader på parkområdet i Drottningstranden 18.6.2022

Välkommen att bekanta dig med det parkområde som håller på att byggas i Drottningstranden. Vi ordnar två guidade promenader lördag 18.6.2022, klockan 11 och klockan 12.30, med start vid Nestes bensinstation.

Parken blir klar till Bostadsmässan 2023. Parken är byggplats till dess och får inte besökas på egen hand.

Mer information: projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi

 

Meddelande 9.5.2022

Tomtansökan för strandtomten på Drottningstranden fortsätter till 6.6.2022

Det kom in fyra tomtansökningar i april då tomtansökan för Bostadsmässområdet Drottningstranden i Lovisa var öppen. Kvalitetsgruppen som består av representanter från Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad hade möte på torsdag 5.5.2022. Kvalitetsgruppen föreslår byggare för Bostadsmässkommittén.

Alla tre nybildade tomter i kvarteret 1060 reserverades på basen av tomtansökningarna. Ingen godtagbar tomtansökan på strandtomten i kvarter 1058 hade skickats in. Således beslöt kvalitetsgruppen att förlänga ansökningstiden för strandtomten till 6.6.2022.

Mer information om tomtansökan finns på Drottningstrandens webbplats på adressen kuningattarenranta.fi/sv/tomtansokan.

//

Meddelande 9.5.2022

Omväg på Skärgårdsvägen öppnas onsdagen 11.5.2022 för vägarbeten

En omväg öppnas på Skärgårdsvägen onsdagen 11.5.2022 under tiden då avlopp för dagvatten installeras och ett rör dras under vägen. Omvägen öppnas efter att morgonens arbetsplatstrafik minskar. Arbetet utförs litet söder om korsningen av Ramsayvägen. Arbetet beräknas ta två dygn.

Mer information:

Markus Lindroos, infrastukturchef, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

//

Meddelande 28.4.2022

Finlands Bostadsmässa söker krögare för Bostadsmässan i Lovisa 2023

SE HIT alla krögare! Finlands Bostadsmässa söker krögare för Bostadsmässan i Lovisa sommaren 2023. Anbud ska lämnas in till Finlands Bostadsmässa senast 23.6.2022. Mer information om anbudsförfrågan finns på Finland Bostadsmässas webbplats.

//

Meddelande 31.3.2022

Nya tomter på bostadsmässområdet Drottningstranden kan ansökas 1–30.4.2022

Det planerade projektet för kollektivt byggande på Drottningstranden nådde inte tillräckligt intresse bland byggare inom utsatt tid. För att bygga kvarteret 1060 har man beslutat att bilda tre småhustomter istället för en stor tomt.

Enligt beslutet av kvalitetsgruppen 30.3.2022 öppnas tomtansökningen för de tre småhustomterna i kvarteret 1060 för 1–30.4.2022. Nu har alla de som är intresserade och som blev utan tomt i den populära tomtansökningen våren 2021 möjlighet att ansöka om en småhustomt på bostadsmässområdet Drottningstranden. Husen ska byggas för Bostadsmässsan 2023 i Lovisa och bör stå klara 28.5.2023.

Närmare uppgifter om tomtansökningen finns på https://www.kuningattarenranta.fi/sv/tomtansokan/

Mer information: projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 19 72, niina.okkonen@loviisa.fi

//

Meddelande 15.3.2022

En K-Market byggs på Drottningstranden

Kesko Oyj och Lovisa stad undertecknade 9.3.2022 köpebrevet för en tomt på Drottningstrandens bostadsmässområde. Tomten finns på korsningsområdet mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan på adressen Skärgårdsvägen 3. Kesko bygger en K-Market livsmedelsaffär på tomten.

Mika Sivula, Keskos regionchef för södra Finland, besökte Lovisa på tisdag 15.3.2022. Han bekantade sig med bostadsmässområdet och tomten för affären K-Market. På tomten får byggas högst en lokal för affärsverksamhet på högst 500 m2-vy. Dessutom får det byggas högst 500 m2-vy för övrig verksamhet då den totala byggrätten på tomten uppgår till 1 000 m2-vy.

Planeringen av affären påbörjas genast. Kesko har som avsikt att öppna affären senast till Bostadsmässan sommaren 2023. K-Market förbättrar servicen för invånarna i Märlax och Drottningstrandens bostadsområden.

Mer information:
Kesko Oyj, regionchef för södra Finland Mika Sivula, tfn 050 478 70 94, mika.sivula@kesko.fi
Lovisa stad, stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi

***

Meddelande 14.3.2022

Byggandet av Kronobron över Lovisaviken framskrider enligt planerna

Byggandet av den flytande bron som sammankopplar Drottningstranden och den historiska Nedre stan framskrider enligt planerna. Laakson Laiturit Oy och Lovisa stad undertecknade på fredag 11.3.2022 avtalet om byggandet av bron.

Broelementen byggs i Laakson Laituris fabrik och installeras på plats hösten 2022. Bron byggs i trä och den är cirka 350 meter lång och 3,3 meter bred. Kronobron fästs på västra stranden vid rosengården och på östra stranden vid Drottningstranden, norr om kvarteret för de flytande husen. Rosengården förblir som den är.

Kronobron betjänar invånare och turister genom att sammankoppla Märlax och Drottningstrandens bostadsområden med den historiska Nedre stan på andra sidan av viken.

Mer information:
infrastukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi

 

Meddelande 15.2.2022

Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy bygger Drottningstrandens norra del

Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy bygger bostadsmässområdets norra del färdigt. Vattenförsörjningen och gatorna färdigställs på området.

AC Päällysteet Oy valdes i upphandlingen till entreprenör för Drottningstrandens norra del. Även Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy gav ursprungligen anbud i upphandlingen. Lovisa stad har sagt upp avtalet med AC Päällysteet Oy och valt Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy att bygga Drottningstrandens norra del färdigt.

Bytet av entreprenör orsakar inte några större förseningar och påverkar inte projektets övergripande tidtabell. Syftet är att arbetet ska vara slutfört sommaren 2022.

Arbetet anknyter till byggandet av bostadsmässområdet 2023 Drottningstranden.

Mer information:
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi
infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

Meddelande 20.12.2021

Trafiken på Skärgårdsvägen flyttas till den nya vägsträckningen onsdag 22.12.2021 klockan 7

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen är klar och trafiken flyttas till den nya vägsträckningen onsdag 22.12.2021 klockan 7. Den gamla vägsträckningen av Skärgårdsvägen stängs helt av. All trafik till Skärgårdsvägen styrs via den nya korsingen av Mannerheimgatan och Skärgårdsvägen. Vägmärken uppdateras och alla vägmärken finns på plats senast vecka 2.

Den nya vägsträckningen fick tillfällig belysning förra veckan. Vägsträckan har bottenbeläggning. Lättrafikleden är grusbelagd. I vår får vägsträckningen den slutliga belysningen och asfalteringen.

Passagen till kallstationen och ekopunkten flyttas till den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen. Kallstationens verksamhet fortsätter normalt. Också ekopunkten betjänar normalt.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 558 40 60, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 13.12.2021

Trafiken till Skärgårdsvägen flyttas helt till den nya vägsträckningen vecka 50

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen börjar vara klar och trafiken flyttas helt bort från den gamla vägsträckningen i slutet på vecka 50. Också lätt trafiken flyttas till den nya vägsträckningens lättrafikled. Det exakta datumet för flytten meddelas så fort som möjligt. Flytten sker tidigt en vardagsmorgon före arbetstrafiken börjar. Den gamla vägsträckningen för Skärgårdsvägen stängs för trafik helt och blir ett byggarbetsområde.

Passagen till kallstationen och ekopunkten flyttas också till den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen. Kallstationens verksamhet fortsätter normalt. Också ekopunkten betjänar normalt.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen får bottenbeläggningen under veckan. Lättrafikleden är grusbelagd i detta skede. Vägsträckningen och lättrafikleden får sin slutliga asfaltbeläggning under våren.

Skärgårdsvägens nya vägsträckning märks väl ut med vägmärken och passagen till den gamla vägsträckningen blockeras helt.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 558 40 60, teemu.salo@loviisa.fi

Meddelande 4.10.2021

Olika rutter från Mannerheimgatan till Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen från och med 6.10.2021

Byggandet av den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen framskrider igen. Rutten till Ramsayvägen ändras på onsdag 6.10.2021 och gäller tillsvidare. Biltrafiken från Mannerheimgatan till Ramsayvägen styrs via den gamla vägsträckningen av Skärgårdsvägen. Den nya anslutningen från Skärgårdsvägen till Ramsayvägen ligger cirka 50 meter längre bort från den gamla korsningen. Biltrafiken från Mannerheimgatan till Nordenskiöldsvägen använder fortfarande den nya vägsträckningen av Skärgårdsvägen. Arrangemanget berör inte lättrafiken.

Kallstationens verksamhet fortsätter normalt under byggandet. Också ekopunkten betjänar normalt. Passagen till kallstationen och ekopunkten går fortfarande via den gamla vägsträckningen för Skärgårdsvägen.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 558 40 60, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 13.9.2021

Biltrafiken på Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen till Mannerheimgatan styrs till den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen, och parkeringsplatsen i korsningen mellan Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen flyttas

Byggandet av den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen framskrider. Den nya vägsträckningen vid början av Skärgårdsvägen tas i bruk på tisdag 21.9.2021 då biltrafiken till Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen styrs via vägsträckningen. Vägavsnittet asfalteras innan det tas i bruk.

Parkeringsplatsen i korsningen vid Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen tas också ur bruk tisdag 21.9.2021 undan för den nya vägsträckningen. En tillfällig parkeringsplats inrättas mellan Ramsayvägen och lättrafikleden vid Skärgårdsvägen.

Kallstationens verksamhet fortsätter normalt under byggandet. Också ekopunkten betjänar normalt. Passagen till kallstationen och ekopunkten går fortfarande via den gamla vägsträckningen för Skärgårdsvägen.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 19 72, niina.okkonen@loviisa.fi
planeringsingenjör Suvi Peltola, tfn 0440 555 339, suvi.peltola@loviisa.fi

***

Meddelande 7.9.2021

Lättrafikleden vid Märlax idrottsplats avstängd, lättrafiken från småhusområdet i Märlax styrs till Skärgårdsvägen via Sekreterargränden

Muddringen av mellersta delen av Drottningstranden har påbörjats med anknytning till byggandet av strandvallen. Muddermassor flyttas till Märlax idrottsplats för tillfällig lagring och för att torkas ut.

Av trafiksäkerhetsskäl är lättrafikleden mellan Alvägen och lättrafikleden till Ramsayvägen avstängd under tiden då muddermassor flyttas för tillfällig lagring till idrottsplatsen. Lättrafiken från småhusområdet i Märlax styrs via Sekreterargränd och Nordenskiöldsvägen till Skärgårdsvägen. Vi informerar om trafikarrangemangets varaktighet senare.

Tilläggsuppgifter:

infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 16.8.2021

Den nya anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan samt strandbanken i Drottningstrandens mellersta del börjar byggas

Byggandet av den nya anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan har inletts. Byggandet av anslutningen påverkar leden för lättrafik. Vid den gamla butiksfastigheten styrs gång- och cykeltrafiken till en temporär, med staket avskild led, som löper genom byggplatsen. Leden är inte asfalterad utan grusbelagd. Byggplatsområdet inhägnas och omvägen märks ut från bägge hållen. Enligt planerna ska arbetet vara klart 1.10.2021.

Det tillstånd enligt vattenlagen som regionförvaltningsverket beviljat har vunnit laga kraft 6.8.2021. Byggandet av strandbanken i mellersta delen av Drottningstranden påbörjas vecka 33. Vecka 34 inleds muddringen av området framför strandbanken.

Den nya anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan och strandbanken i mellersta delen av Drottningstranden är anknutna till byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
Markus Lindroos, infrastrukturchef, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, områdesövervakare, tfn 040 548 50 51, teemu.salo@loviisa.fi