Aktuellt

Meddelande 23.2.2023

Hundparken i Märlax tas tillfälligt ur bruk vecka 9 

Hundparken i Märlax tas tillfälligt ur bruk från och med måndag 27.2.2023. Området används för mässfunktioner under sommaren. Hundparken återställs för hundarnas rekreationsbruk efter Bostadsmässan. Bostadsmässan ordnas 7.7–6.8.2023. 

Mer information:
Markus Lindroos, infrastrukturchef, markus.lindroos@loviisa.fi, puh. 050 385 7550 

***

Meddelande 14.2.2023

Varning för svag is på Lovisaviken

Muddringen är avslutad framför Drottningstranden. Muddringsutrustningen flyttas till hamnen i Valkom denna vecka, därför bryts det upp en farled från Drottningstranden till Valkom. Alla fiskare och motionerare uppmanas att hålla sig borta från isen.

Mer information:

Teemu Salo, områdesövervakare, tfn 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 17.1.2023

Evenemanget Bostadsmässan i Lovisa kompletteras med fyra artistkvällar

Byggarbetena i Drottningstranden i Lovisa framskrider väl. I en del av mässhemmen koncentrerar man sig
redan på inomhusarbeten. Produceringen av evenemanget som öppnar i juli är i full gång. Till
mässbesökarnas glädje ordnas det fyra kvällar med förlängda öppettider då besökarna kan njuta av
Bostadsmässan och levande musik.

I Drottningstranden i Lovisa är byggarbetena redan på god väg. Förra veckan publicerades valet av ett
officiellt kompletterande mässobjekt och nu är avtalsinnehållet från år 2018 också formellt bekräftat.
Arbetet har avancerat enligt avtalet hela tiden. Dessutom har man kommit överens om fyra artistkvällar
och övriga tekniska detaljer angående genomförandet av evenemanget.

”Bostadsmässprojektet framskrider enligt överenskommelse och vi håller tidtabellen”, konstaterar
stadsdirektör Jan D. Oker-Blom nöjt.

Operativa direktören Timo Koskinen på Finlands Bostadsmässa instämmer och fortsätter:
”Ett nytt Bostadsmässområde som mångsidigt presenterar olika byggnadssätt- och material håller på att
uppstå på en unik plats vid havet. Drottningstranden i Lovisa erbjuder en bra inblick i dagens
bostadsbyggande i en varierande och ställvis utmanande terräng vid Lovisaviken. Dessutom reser sig
mässhemmen nära tjänsterna i stadens centrum, vilket ger företagarna och också alla andra i Lovisa en
chans att presentera sin hemstad för mässbesökare.”

Artistkvällarna ordnas på torsdagar på Bostadsmässområdet. Mässans förlängda öppettider under dessa
kvällar gör det möjligt att besöka mässhemmen till exempel efter jobbet. Säsongsbiljetten som finns att
köpa på plats betjänar speciellt Lovisabor. Med säsongsbiljetten kan man nämligen besöka mässan ett
obegränsat antal gånger och också njuta av kvällsöppet och fyra olika gästartister varav en är Teflon
Brothers. De övriga artisterna avslöjas senare under våren.

Bostadsmässan i Drottningstranden i Lovisa ordnas 7.7–6.8.2023.

***

Meddelande 12.1.2023

Strömfors bruk officiellt kompletterande mässobjekt för Bostadsmässan

Bruket i Strömfors by i Lovisa, grundat 1695, är en av de bäst bevarade bruksmiljöerna. Där Bostadsmässan i Lovisa förevisar trender inom byggande, boende och inredning, kan du i Strömfors bruk förflytta dig tillbaka i tiden och uppleva områdets historiska atmosfär.

Det finns flera arkitekturhistoriskt betydelsefulla byggnader på bruksområdet: direktörens herrgård och olika produktionsbyggnader, så som två hammarsmedjor och kyrkan där du kan beundra altartavlan målad av Helene Schjerfbeck.

I området hittar du också Värdshuset Krouvinmäki (Krogbacken). Byggnaden har en lerstomme som är sällsynt i Finland.

“Jag är glad att vi har Strömfors bruk som ett officiellt kompletterande mässobjekt för Bostadsmässan. Det erbjuder besökarna en oförglömlig tidsresa till det förflutna och kompletterar mässområdet som ser mer mot framtiden. Detta utvidgar mässan geografiskt så att besökare får rätt bild av hur stor och mångsidig
Lovisa stad med sina byar är”, säger Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Du upplever bruksområdets händelserika historia genom trähusmiljön och museer samt entreprenörer och hantverkare i området. Förutom den unika atmosfären i Strömfors betjänar också restauranger och caféer besökaren. Du kan njuta av den mångsidiga naturen genom att paddla och paddelsurfa i älven eller genom att vandra och cykla i skogen.

“Förutom bruket pågår förhandlingar med två andra kandidater, där vi mer detaljerat undersöker om de lämpar sig som kompletterande mässobjekt för Bostadsmässan”, avslöjar Bostadsmässans operativa direktör Timo Koskinen.

Strömfors bruk har öppet dagligen åtminstone kl. 10–18 under Bostadsmässan. Mer exakta öppettider och dagligt programutbud i Strömfors bruksområde kommer att specificeras under våren.

Bostadsmässan i Drottningstranden i Lovisa arrangeras 7.7–6.8.2023.

***

Meddelande 2.12.2022

Monteringen av de flytande elementen i Drottningstranden i Lovisa

Montering av den flytande bron över Lovisaviken inleds i början av december. Den exakta tidpunkten är beroende på rådande väderleksförhållanden. Även den flytande gatan, till vilken de flytande husen kopplas, installeras på plats i början av december.

Den flytande bron är stängd ända till Bostadsmässan. Bron används under mässan av mässbesökare. Bron öppnas för allmänheten efter Bostadsmässan i augusti 2023.

Den flytande delen av vågbrytaren är kopplad i november på plats.

Mer information:
Markus Lindroos, infrastrukturchef, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, områdesövervakare, tfn 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 21.11.2022

Tapio Haapalas konstverk i Drottningstranden i Lovisa

Bildkonstnär Tapio Haapala valdes att förverkliga ett offentligt konstverk, ”Lovisa droppar”, till nästa års Bostadsmässområde Drottningstranden i Lovisa. Konstverket, som är i två delar, kommer att placeras på torgområdet vid havet i Drottningstranden.

Tio konstnärer presenterades för den sakkunniga juryn. Juryn beslöt att bekanta sig mera ingående med tre av konstnärerna. Av dessa tre utvaldes bildkonstnär Tapio Haapala att förverkliga konstverket.

Juryn motiverade sitt beslut enligt följande:
Konstverket representerar konstens hållbara utveckling. Konstverkets materialval håller från generation till generation oberoende den maritima placeringen och svåra väderförhållanden. Konstverket ”Lovisa droppar” reflekterar Lovisa och stadens maritima miljö. Konstverkets belysning är i linje med belysning som tema på Bostadsmässområdet Drottningstranden. För övrigt efterlyste juryn att konstverket förverkligas på högklassig konstnärlig nivå.

Tapio Haapala har en långvarig kompetens som skulptör och bildkonstnär. Hans verk har ofta miljön som tema. Offentliga konstverk av Haapala finns bland annat i Björneborg, Raumo, Euraåminne och Nyköping i Sverige. Han har också haft många privata utställningar.

”Det är mycket trevligt att bli vald, även om tidtabellen är krävande. Platsen för mitt verk är fortfarande under arbete och det krävs lite fantasi att se hurudant området blir. Men visst är det en fin helhet med fantastisk utsikt. Konstverket blir så stort att man även kan betrakta det från hamnområdet på andra sidan viken”, berättar bildkonstnär Tapio Haapala.

Haapala har länge använt byggnadstekniska material i sina verk, till exempel rostfritt armeringsstål som också är det huvudsakliga materialet i konstverket i Drottningstranden. Konstverket svetsas och utformningen sker med hjälp av former. Formspråket är stilrent.

”Konstverkets tema med droppar beskriver vattnets kretsgång, och det sitter väldigt bra med placeringen invid vattnet. Verket beskriver även hur livet är beroende av vatten. Jag följer med jordbruk på nära håll, så jag ser konkret vilken betydelse vattnet har till exempel för matproduktionen. Mitt tidigare arbete inom jordbruket påverkar med andra ord även mitt konstnärliga arbete”, berättar Haapala.

I Lovisa finns det mycket aktiva och högklassiga konstnärer som sedan länge berikar staden med tillfällig konst och ett livligt konstliv. Lovisa stad har dock inte investerat i permanent offentlig konst sedan 1960-talet.

Konstverket finansieras med bidrag av Centret för konstfrämjande (TAIKE) och med en summa från ett arv för utveckling av kultur som Lovisa stad har fått. Lovisa stads bostadsmässorganisation svarar för konstverkets grundarbete som utförs på området.

Juryn:

Ordförande: Ulrika Rosendahl, museiintendent, Lovisa stad
Bildkonstnär Denise Ziegler (utnämnd av Konstnärsgillet i Finland)
Bildkonstnär Pia Sirén
Bildkonstnär Jukka Vikberg
Arkitekt Perttu Huhtiniemi
Niina Okkonen, projektchef, Lovisa stad
Sekreterare: Päivi Karppi, kulturproducent, Lovisa stad

Mer information:
Ulrika Rosendahl, museiintendent ulrika.rosendahl@loviisa.fi, tfn 040 587 48 25
Bildkonstnär Tapio Haapala, sonnilansavi@hotmail.com, tfn 050 375 05 86

***

Meddelande 8.11.2022

Cubesta reserverade en höghustomt till i Drottningstranden i Lovisa

Bildtext: Illustration av trähöghuset som byggs till Bostadsmässan 2023. Bild: Cubesta Oy

Cubesta Oy har i oktober reserverat en höghustomt till på Drottningstranden i Lovisa. Totalt finns det tre höghustomter på området. Cubesta bygger för tillfället ett sexvåningshus i trä till Bostadsmässan 2023, Lovisas Flaggskepp.

– Höghustomterna är belägna vid havet bara ett stenkast från centrum. Det är nog det unika mässområdet och läget som är de största orsakerna till varför vi reserverade den andra tomten, berättar Ilkka Rainio, verkställande direktör på Cubesta Oy.

Det är vanligt att nuförtiden kombinera hem, arbete och fritid. I en höghuslokal där naturen, havet och tjänsterna är nära är detta väldigt lätt att göra.

– Du har din båt vid båtbryggan som är på gång avstånd från ditt hem, bostaden är underhållsfri och du har inte stora gårdsplaner att sköta. En höghuslägenhet passar också bra som fritidsbostad. Resetiden till Lovisa är inte heller ett hinder. Man kör från huvudstadsregionen till Lovisa på mindre än en timme, fortsätter Rainio.

Det nya höghuset ska enligt planerna rymma familjebostäder. Projektet tar fart efter Bostadsmässan 2023.

– Det är otroligt fint att vi redan nu har konkreta bevis på att Lovisa lockar byggare också efter mässan. Två nya höghus i Lovisa är en stor sak. Vårt byggnadsbestånd är till stor del gammalt och vackert, bra så. Samtidigt är det dock viktigt att skapa plats för nybyggen som erbjuder attraktiva boendeformer för nya invånare, konstaterar projektchefen för Bostadsmässan i Lovisa Niina Okkonen.

Trähöghuset som byggs till Bostadsmässan har totalt 33 bostäder. Lovisa Bostäder Ab äger 26 av dessa bostäder och ansökningen till hyresbostäderna öppnar i början av år 2023. Man får flytta in i bostäderna efter mässan. Cubesta säljer sju bostäder på femte våningen. Tre av bostäderna är ettor. Av tvåor och treor finns det två av vardera. I översta våningen finns husbolagets bastuavdelning, klubbrum och arbetsrum för distansarbetare.

Bostadsmässan 2023 i Lovisa arrangeras i Drottningstranden 7.7–6.8.2023.

Mer information:

Cubesta Oy:
Ilkka Rainio, verkställande direktör, tfn 0400 823 000, ilkka.rainio@cubesta.fi

Bostadsmässan 2023 i Lovisa:
Niina Okkonen, projektchef, tfn 044 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi

***

Meddelande 26.10.2022

Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad söker kompletterande mässobjekt för Bostadsmässan 2023

Lovisa stad och Finlands Bostadsmässa söker efter officiella kompletterande mässobjekt för Bostadsmässan i Lovisa för sommaren 2023. Bostadsmässans kompletterande mässobjekt är objekt som ligger utanför det egentliga mässområdet och som i regel är öppna för allmänheten utan avgift under Bostadsmässan. Bostadsmässan arrangeras i Drottningstranden i Lovisa 7.7–6.8.2023.

Man söker efter sådana kompletterande mässobjekt som är typiska för Lovisaområdet och framhäver Lovisas bästa sidor som bostadsort eller turistmål. Det kompletterande mässobjektet kan ha anknytning till byggande eller turism. Objektet kan vara ett nybygge, ett objekt som man håller på att totalrenovera eller har totalrenoverat eller ett byggprojekt som inte ännu är färdigt. Objektet kan ha arkitektoniskt eller byggnadshistoriskt värde eller det kan utgöra en del av byggnadsarvet. Målet med kompletterande mässobjekt är att komplettera utbudet på mässobjekt och locka besökare att stanna lite längre i Lovisaområdet. För sin del erbjuder Bostadsmässan det kompletterande mässobjektet ett tillfälle för att öka objektets riksomfattande välkändhet.

Lovisa stad och Andelslaget Finlands Bostadsmässa står för ansökningsprocessen för kompletterande mässobjekt. Ansökningstiden är 1.11–4.12.2022. Val av kompletterande mässobjekt görs av Kvalitetsgruppen senast före utgången av januari 2023. Det kan väljas högst fyra kompletterande mässobjekt.

INBJUDAN till öppet informationsmöte tisdag 1.11 kl. 17

Det ordnas ett öppet informationsmöte om ansökningsprocessen för kompletterande mässobjekt på nätet via Teams tisdag 1.11. kl. 17. Alla som är intresserade av att ansöka är välkomna att delta i mötet. Anmälningar via denna länk.

Sökanvisningar för kompletterande mässobjekt (pdf)

Mer information: Niina Okkonen, projektchef, tfn 044 505 19 72, niina.okkonen@loviisa.fi

***

Meddelande 9.8.2022

Asfalteringen av den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen kom igång

Arbetet med asfalteringen av den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen har börjat. Byggplatsen sträcker sig från Mannerheimgatan till Ramsayvägen. Även Ramsayvägen asfalteras.

Arbetet börjar med fastsättning av kantstenar. Arbetet beräknas ta cirka två veckor. Efter fastsättningen av kantstenarna påbörjas asfalteringen av vägsträckorna. Lättrafikleden asfalteras också. Hela arbetet beräknas vara klart inom en månad.

Vi beklagar de tillfälliga olägenheterna arbetet medför. Vi uppmanar till försiktighet i trafiken. På området råder en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen.

Vägbeläggningsarbetet anknyter till byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023 i Lovisa.

Mer information:

Teemu Salo, områdesövervakare, tfn 040 54 85 0571, teemu.salo@loviisa.fi
Markus Lindroos, infrastrukturchef, tfn 050 38 27 550, markus.lindroos@loviisa.fi

***

Meddelande 30.6.2022

Muddringen utanför Drottningstranden börjar 1.7.2022

Muddringsarbetet börjar utanför Drottningstranden 1.7.2022. Arbetet beräknas ta tre månader och är klart före slutet av september. Området som ska muddras ligger öster och norr om Skeppsbron. Arbetsområdet avgränsas med ett siltnät, som minskar spridningen av grumligt vatten i havsområdet.

Muddringsmassorna transporteras till Lovisa stads jordavstjälpningsplats och deponeringsplatsen vid Petersvägen. Transporten av massorna ökar trafiken på Skärgårdsvägen.

Muddringen är anknuten till byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023 och arbetet har tillstånd enligt vattenlagen.  Entreprenör är Merikuriiri Oy.

Mer information:

Markus Lindroos, infrastrukturchef, tfn 050 38 27 550, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, områdesövervakare, tfn 040 54 85 0571, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 14.6.2022

Guidade promenader på parkområdet i Drottningstranden 18.6.2022

Välkommen att bekanta dig med det parkområde som håller på att byggas i Drottningstranden. Vi ordnar två guidade promenader lördag 18.6.2022, klockan 11 och klockan 12.30, med start vid Nestes bensinstation.

Parken blir klar till Bostadsmässan 2023. Parken är byggplats till dess och får inte besökas på egen hand.

Mer information: projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi

 

Meddelande 9.5.2022

Tomtansökan för strandtomten på Drottningstranden fortsätter till 6.6.2022

Det kom in fyra tomtansökningar i april då tomtansökan för Bostadsmässområdet Drottningstranden i Lovisa var öppen. Kvalitetsgruppen som består av representanter från Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad hade möte på torsdag 5.5.2022. Kvalitetsgruppen föreslår byggare för Bostadsmässkommittén.

Alla tre nybildade tomter i kvarteret 1060 reserverades på basen av tomtansökningarna. Ingen godtagbar tomtansökan på strandtomten i kvarter 1058 hade skickats in. Således beslöt kvalitetsgruppen att förlänga ansökningstiden för strandtomten till 6.6.2022.

Mer information om tomtansökan finns på Drottningstrandens webbplats på adressen kuningattarenranta.fi/sv/tomtansokan.

//

Meddelande 9.5.2022

Omväg på Skärgårdsvägen öppnas onsdagen 11.5.2022 för vägarbeten

En omväg öppnas på Skärgårdsvägen onsdagen 11.5.2022 under tiden då avlopp för dagvatten installeras och ett rör dras under vägen. Omvägen öppnas efter att morgonens arbetsplatstrafik minskar. Arbetet utförs litet söder om korsningen av Ramsayvägen. Arbetet beräknas ta två dygn.

Mer information:

Markus Lindroos, infrastukturchef, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

//

Meddelande 28.4.2022

Finlands Bostadsmässa söker krögare för Bostadsmässan i Lovisa 2023

SE HIT alla krögare! Finlands Bostadsmässa söker krögare för Bostadsmässan i Lovisa sommaren 2023. Anbud ska lämnas in till Finlands Bostadsmässa senast 23.6.2022. Mer information om anbudsförfrågan finns på Finland Bostadsmässas webbplats.

//

Meddelande 31.3.2022

Nya tomter på bostadsmässområdet Drottningstranden kan ansökas 1–30.4.2022

Det planerade projektet för kollektivt byggande på Drottningstranden nådde inte tillräckligt intresse bland byggare inom utsatt tid. För att bygga kvarteret 1060 har man beslutat att bilda tre småhustomter istället för en stor tomt.

Enligt beslutet av kvalitetsgruppen 30.3.2022 öppnas tomtansökningen för de tre småhustomterna i kvarteret 1060 för 1–30.4.2022. Nu har alla de som är intresserade och som blev utan tomt i den populära tomtansökningen våren 2021 möjlighet att ansöka om en småhustomt på bostadsmässområdet Drottningstranden. Husen ska byggas för Bostadsmässsan 2023 i Lovisa och bör stå klara 28.5.2023.

Närmare uppgifter om tomtansökningen finns på https://www.kuningattarenranta.fi/sv/tomtansokan/

Mer information: projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 19 72, niina.okkonen@loviisa.fi

//

Meddelande 15.3.2022

En K-Market byggs på Drottningstranden

Kesko Oyj och Lovisa stad undertecknade 9.3.2022 köpebrevet för en tomt på Drottningstrandens bostadsmässområde. Tomten finns på korsningsområdet mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan på adressen Skärgårdsvägen 3. Kesko bygger en K-Market livsmedelsaffär på tomten.

Mika Sivula, Keskos regionchef för södra Finland, besökte Lovisa på tisdag 15.3.2022. Han bekantade sig med bostadsmässområdet och tomten för affären K-Market. På tomten får byggas högst en lokal för affärsverksamhet på högst 500 m2-vy. Dessutom får det byggas högst 500 m2-vy för övrig verksamhet då den totala byggrätten på tomten uppgår till 1 000 m2-vy.

Planeringen av affären påbörjas genast. Kesko har som avsikt att öppna affären senast till Bostadsmässan sommaren 2023. K-Market förbättrar servicen för invånarna i Märlax och Drottningstrandens bostadsområden.

Mer information:
Kesko Oyj, regionchef för södra Finland Mika Sivula, tfn 050 478 70 94, mika.sivula@kesko.fi
Lovisa stad, stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi

***

Meddelande 14.3.2022

Byggandet av Kronobron över Lovisaviken framskrider enligt planerna

Byggandet av den flytande bron som sammankopplar Drottningstranden och den historiska Nedre stan framskrider enligt planerna. Laakson Laiturit Oy och Lovisa stad undertecknade på fredag 11.3.2022 avtalet om byggandet av bron.

Broelementen byggs i Laakson Laituris fabrik och installeras på plats hösten 2022. Bron byggs i trä och den är cirka 350 meter lång och 3,3 meter bred. Kronobron fästs på västra stranden vid rosengården och på östra stranden vid Drottningstranden, norr om kvarteret för de flytande husen. Rosengården förblir som den är.

Kronobron betjänar invånare och turister genom att sammankoppla Märlax och Drottningstrandens bostadsområden med den historiska Nedre stan på andra sidan av viken.

Mer information:
infrastukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi

 

Meddelande 15.2.2022

Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy bygger Drottningstrandens norra del

Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy bygger bostadsmässområdets norra del färdigt. Vattenförsörjningen och gatorna färdigställs på området.

AC Päällysteet Oy valdes i upphandlingen till entreprenör för Drottningstrandens norra del. Även Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy gav ursprungligen anbud i upphandlingen. Lovisa stad har sagt upp avtalet med AC Päällysteet Oy och valt Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy att bygga Drottningstrandens norra del färdigt.

Bytet av entreprenör orsakar inte några större förseningar och påverkar inte projektets övergripande tidtabell. Syftet är att arbetet ska vara slutfört sommaren 2022.

Arbetet anknyter till byggandet av bostadsmässområdet 2023 Drottningstranden.

Mer information:
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi
infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

Meddelande 20.12.2021

Trafiken på Skärgårdsvägen flyttas till den nya vägsträckningen onsdag 22.12.2021 klockan 7

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen är klar och trafiken flyttas till den nya vägsträckningen onsdag 22.12.2021 klockan 7. Den gamla vägsträckningen av Skärgårdsvägen stängs helt av. All trafik till Skärgårdsvägen styrs via den nya korsingen av Mannerheimgatan och Skärgårdsvägen. Vägmärken uppdateras och alla vägmärken finns på plats senast vecka 2.

Den nya vägsträckningen fick tillfällig belysning förra veckan. Vägsträckan har bottenbeläggning. Lättrafikleden är grusbelagd. I vår får vägsträckningen den slutliga belysningen och asfalteringen.

Passagen till kallstationen och ekopunkten flyttas till den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen. Kallstationens verksamhet fortsätter normalt. Också ekopunkten betjänar normalt.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 558 40 60, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 13.12.2021

Trafiken till Skärgårdsvägen flyttas helt till den nya vägsträckningen vecka 50

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen börjar vara klar och trafiken flyttas helt bort från den gamla vägsträckningen i slutet på vecka 50. Också lätt trafiken flyttas till den nya vägsträckningens lättrafikled. Det exakta datumet för flytten meddelas så fort som möjligt. Flytten sker tidigt en vardagsmorgon före arbetstrafiken börjar. Den gamla vägsträckningen för Skärgårdsvägen stängs för trafik helt och blir ett byggarbetsområde.

Passagen till kallstationen och ekopunkten flyttas också till den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen. Kallstationens verksamhet fortsätter normalt. Också ekopunkten betjänar normalt.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen får bottenbeläggningen under veckan. Lättrafikleden är grusbelagd i detta skede. Vägsträckningen och lättrafikleden får sin slutliga asfaltbeläggning under våren.

Skärgårdsvägens nya vägsträckning märks väl ut med vägmärken och passagen till den gamla vägsträckningen blockeras helt.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 558 40 60, teemu.salo@loviisa.fi

Meddelande 4.10.2021

Olika rutter från Mannerheimgatan till Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen från och med 6.10.2021

Byggandet av den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen framskrider igen. Rutten till Ramsayvägen ändras på onsdag 6.10.2021 och gäller tillsvidare. Biltrafiken från Mannerheimgatan till Ramsayvägen styrs via den gamla vägsträckningen av Skärgårdsvägen. Den nya anslutningen från Skärgårdsvägen till Ramsayvägen ligger cirka 50 meter längre bort från den gamla korsningen. Biltrafiken från Mannerheimgatan till Nordenskiöldsvägen använder fortfarande den nya vägsträckningen av Skärgårdsvägen. Arrangemanget berör inte lättrafiken.

Kallstationens verksamhet fortsätter normalt under byggandet. Också ekopunkten betjänar normalt. Passagen till kallstationen och ekopunkten går fortfarande via den gamla vägsträckningen för Skärgårdsvägen.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 558 40 60, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 13.9.2021

Biltrafiken på Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen till Mannerheimgatan styrs till den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen, och parkeringsplatsen i korsningen mellan Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen flyttas

Byggandet av den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen framskrider. Den nya vägsträckningen vid början av Skärgårdsvägen tas i bruk på tisdag 21.9.2021 då biltrafiken till Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen styrs via vägsträckningen. Vägavsnittet asfalteras innan det tas i bruk.

Parkeringsplatsen i korsningen vid Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen tas också ur bruk tisdag 21.9.2021 undan för den nya vägsträckningen. En tillfällig parkeringsplats inrättas mellan Ramsayvägen och lättrafikleden vid Skärgårdsvägen.

Kallstationens verksamhet fortsätter normalt under byggandet. Också ekopunkten betjänar normalt. Passagen till kallstationen och ekopunkten går fortfarande via den gamla vägsträckningen för Skärgårdsvägen.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 19 72, niina.okkonen@loviisa.fi
planeringsingenjör Suvi Peltola, tfn 0440 555 339, suvi.peltola@loviisa.fi

***

Meddelande 7.9.2021

Lättrafikleden vid Märlax idrottsplats avstängd, lättrafiken från småhusområdet i Märlax styrs till Skärgårdsvägen via Sekreterargränden

Muddringen av mellersta delen av Drottningstranden har påbörjats med anknytning till byggandet av strandvallen. Muddermassor flyttas till Märlax idrottsplats för tillfällig lagring och för att torkas ut.

Av trafiksäkerhetsskäl är lättrafikleden mellan Alvägen och lättrafikleden till Ramsayvägen avstängd under tiden då muddermassor flyttas för tillfällig lagring till idrottsplatsen. Lättrafiken från småhusområdet i Märlax styrs via Sekreterargränd och Nordenskiöldsvägen till Skärgårdsvägen. Vi informerar om trafikarrangemangets varaktighet senare.

Tilläggsuppgifter:

infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi

***

Meddelande 16.8.2021

Den nya anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan samt strandbanken i Drottningstrandens mellersta del börjar byggas

Byggandet av den nya anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan har inletts. Byggandet av anslutningen påverkar leden för lättrafik. Vid den gamla butiksfastigheten styrs gång- och cykeltrafiken till en temporär, med staket avskild led, som löper genom byggplatsen. Leden är inte asfalterad utan grusbelagd. Byggplatsområdet inhägnas och omvägen märks ut från bägge hållen. Enligt planerna ska arbetet vara klart 1.10.2021.

Det tillstånd enligt vattenlagen som regionförvaltningsverket beviljat har vunnit laga kraft 6.8.2021. Byggandet av strandbanken i mellersta delen av Drottningstranden påbörjas vecka 33. Vecka 34 inleds muddringen av området framför strandbanken.

Den nya anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan och strandbanken i mellersta delen av Drottningstranden är anknutna till byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:
Markus Lindroos, infrastrukturchef, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi
Teemu Salo, områdesövervakare, tfn 040 548 50 51, teemu.salo@loviisa.fi