Aktuellt

Entreprenaden på Drottningstrandens mellersta del har påbörjats. Entreprenör är VRJ Etelä-Suomi Oy. Till entreprenaden hör byggandet av strandbank, tomtområdets stabilisering och byggandet av infrastrukturen till områdets tomter. Många stora arbetsmaskiner rör sig på området och arbetet kan tidvis förorsaka buller. Området runt byggplatsen inhägnas och obehörig vistelse eller rörelse inom området är förbjudet. Syftet är att arbetet ska vara slutfört senast 31.12.2021.

Drottningstranden

Drottningstranden är ett nytt bostadsområde som byggs upp mellan Lovisaviken och Skärgårdsvägen. På området ordnas bostadsmässan 2023. En utsökt vy över den historiska nedre stan från 1700-talet öppnar sig över Lovisaviken. Stadens centrum är nära och den lilla stadens alla tjänster finns på gångavstånd. Vägbeskrivningen hittar du här.

Tomter och byggande

En tomt med egen strand i centrum? Det låter nästan för bra för att vara sant. Men på Drottningstranden är även det möjligt. På området kommer det 17 småhustomter. En tomt är reserverad för ett gruppbyggprojekt. Tio tomter har egen strand och så gott som alla har en havsutsikt till Lovisaviken som glimmar i kvällssolen.

Lovisa som ett hem

Lovisa är en trivsam småstad med knappa 15 000 invånare på Finska vikens kust i östra Nyland. Lovisa kallas inte utan orsak för Finlands Bästa Småstad.

Share This