Tomtpresentationer

Ansökningstiden för småhustomter och bolagstomter på Drottningstranden är 1.3–30.4.2021. Du kan bekanta dig med tomterna genom att kontakta mässkontoret i Lovisa, tfn 040 558 4060, i god tid för att komma överens om lämplig tid. På byggplatsen får man inte röra sig utan lov.

Drottningstranden

Drottningstranden är ett nytt bostadsområde som byggs upp mellan Lovisaviken och Skärgårdsvägen. På området ordnas bostadsmässan 2023. En utsökt vy över den historiska nedre stan från 1700-talet öppnar sig över Lovisaviken. Stadens centrum är nära och den lilla stadens alla tjänster finns på gångavstånd. Vägbeskrivningen hittar du här.

Tomter och byggande

En tomt med egen strand i centrum? Det låter nästan för bra för att vara sant. Men på Drottningstranden är även det möjligt. På området kommer det 17 småhustomter. En tomt är reserverad för ett gruppbyggprojekt. Tio tomter har egen strand och så gott som alla har en havsutsikt till Lovisaviken som glimmar i kvällssolen. Ansökningstiden försmåhustomter är 1.3–30.4.2021.

Lovisa som ett hem

Lovisa är en trivsam småstad med knappa 15 000 invånare på Finska vikens kust i östra Nyland. Lovisa kallas inte utan orsak för Finlands Bästa Småstad.

Share This