Lovisa som ett hem

Lovisa kallas inte utan orsak Finlands Bästa Småstad. Lovisa är en trivsam småstad med knappt 15 000 invånare på Finska vikens kust i Östra Nyland.

Vårt läge är ypperligt, vi är mindre än 90 km från Helsingfors och mindre än 50 km från Kotka.

Vår stads yta är 1752 km², vilket är mera än Helsingfors, Esbo och Vanda tillsammans. Det finns över 900 km² havsområde och flera förtjusande insjöar.

Lovisa är känd för den levande tvåspråkigheten. I de flesta affärer och kaféer får du betjäning både på finska och på svenska.

Våra företag

Lovisas största arbetsgivare är Lovisa stad. Den största privata arbetsgivaren är Fortums kärnkraftverk. Exempel på andra stora företag i Lovisa är:

  • Lovisa hamn i Valkom och företagsverksamhet som stöder hamnen
  • Eltete (förädling av trä och papper)
  • Loval (tillverkning av elektroniska komponenter)
  • Nordström Group (spedition och stuvning)
  • Teampac (tillverkning av hälsoprodukter och kosmetik)
  • LPOnet (datateknik)
  • Boomeranger Boats (tillverkning av RIB-båtar)

Det finns även tiotals småföretag i Lovisa.

Gemensamma evenemang

Lovisaborna öppnar sina hem och trädgårdar för gäster i årligen återkommande evenemang, så som Lovisa Historiska Hus, Öppna trädgårdar i Lovisa och Lovisa Jul.

Lovisa Historiska Hus ordnas nästa gång år 2021.