Lovisa som ett hem

Lovisa kallas inte utan orsak Finlands Bästa Småstad. Lovisa är en trivsam småstad med knappa 15 000 invånare på Finska vikens kust i östra Nyland.

Vårt läge är ypperligt, vi är mindre än 90 km från Helsingfors och mindre än 50 km från Kotka.

Vår stads areal är 1 752 km², vilket är mera än Helsingfors, Esbo och Vanda tillsammans. Det finns över 900 km² havsområde och flera förtjusande insjöar.

Lovisa är känd för den levande tvåspråkigheten. I de flesta affärer och kaféer får du betjäning både på finska och på svenska.

Våra företag

Lovisa stad är den största arbetsgivaren i Lovisa. Den största privata arbetsgivaren är Fortums kärnkraftverk. Exempel på andra stora företag i Lovisa är:

  • Lovisa hamn i Valkom och företagsverksamhet som stöder hamnen
  • Eltete (förädling av trä och papper)
  • Loval (tillverkning av elektroniska komponenter)
  • Disa’s Fish (fiskpartihandel)
  • Nordström Group (spedition och stuvning)
  • Teampac (tillverkning av hälsoprodukter och kosmetik)
  • LPOnet (datateknik)
  • Boomeranger Boats (tillverkning av RIB-båtar)

Det finns även tiotals småföretag i Lovisa.

Gemensamma evenemang

Lovisaborna öppnar sina hem och trädgårdar för gäster i årligen återkommande evenemang, så som Lovisa Historiska Hus, Öppna trädgårdar i Lovisa och Lovisa Jul.